Bravo-utblåsningen

I 1977 skjedde akkurat det som ikke skulle skje i Nordsjøen. Under vedlikeholdsarbeid på Bravo-plattformen oppstod det en feil ved monteringen av en sikkerhetsventil, og oljen stod til værs i en ukontrollert utblåsning.

I Norge fantes det ingen som kunne løse problemet, og man måtte over Atlanterhavet for å skaffe hjelp. Alle nordmenns oppmerksomhet var rettet mot arbeidet med å få kontroll over oljebrønnen. Etter en uke var oljestrømmen stoppet, og nasjonen kunne puste lettet ut.

Heldigvis har man ikke kunnet påvise alvorlige følger av ulykken, verken for sjøfugl, fiskebestand eller strender. En av grunnene er trolig at oljen fra Ekofisk er lett. Den fordamper hurtig og brytes raskt ned av vind og bølger. Forskning og erfaringer etter slike utslipp har dessuten vist at den bakterielle nedbrytningen av olje kan være svært effektiv.
Del på Facebook