Fornybar energi

Fra å være rene olje- og gasselskaper arbeider de fleste store oljeselskapene også med utviklingg av fornybare energikilder, det være seg vindkraft, bølgekraft eller hydrogen. Oljeselskapene arbeider også med håndtering og rensing av CO2-utslipp.

I motsetning til olje og gass vil ikke lagrene av fornybar energi forsvinne.

Alle fornybare energikilder har sitt utspring i energien fra solen og de deles gjerne opp i solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, jordvarme, saltkraft, bølgekraft, tidevannskraft med mer.
Fornybar energi medfører ikke utslipp av CO2 slik som energiproduksjon fra fossile brensler.

I motsetning til olje og gass vil ikke lagrene av fornybar energiforsvinne.
Alle fornybare energikilder har sitt utspring i energien fra solen og de deles gjerne opp i solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, jordvarme, saltkraft, bølgekraft, tidevannskraft med mer. Fornybar energi medfører ikke utslipp av CO2 slik som energiproduksjon fra fossile brensler.

Olje- og gasselskapene engasjerer seg

Statoil
Statoils engasjementene er rettet inn mot reduksjon av klimagassutslipp, økt bruk av renere energibærere og utvikling av nye energiløsninger gjennom satsing på hydrogen, energieffektivitet, fornybar energi og CO2-håndtering.
Les mer her

Hydro
Hydros engasjement for å utvikle nye energiformer har en lang historie. Selskapet ble etablert på basis av miljøvennlig vannkraft. Hydro var blant de første til å investere i leting etter olje og gass i Nordsjøen. Ny energi er en naturlig forlengelse av selskapets 100-årige tradisjon, og er en selvfølgelig av energiporteføljen.
Les mer her

BP
BP Alternative Energy er i gang med å investere de over seksti milliardene kronene som ble lovet høsten 2005 innenfor alternativ energi det kommende tiåret. Selskapet satser stort på hydrogenkraft i tilknytning til CO2-deponering, og har stor tro på vind, sol og bioenergi som bærende fornybare energikilder de kommende årene.
Les mer her.

   

Del på Facebook