Artikkelbilde


Anne Sofie tolker olje- og gasshistorien

Geolog Anne Sofie Andersen har som jobb å finne ut hvor olje eller gass skjuler seg under havbunnen, enten det er utenfor norskekysten eller under havet utenfor Venezuela.

Gjennom flere millioner år har alger, plankton, små dyr og annet materiale samlet seg på det som i dag er havbunn rundt om i hele verden. Opp gjennom årene ble dette materialet kapslet inn av slam, grus og leire, som etter hvert ble omdannet til forskjellige typer bergarter.

– Min jobb er blant annet å gå flere millioner år tilbake i historien for å se hvordan disse bergartene ble dannet. Ved å tolke ulike typer data og prøver fra
bergartene, kan vi avgjøre om det finnes olje eller gass i bergartene vi undersøker, sier Anne Sofie.

Bredt spenn
29-åringen jobber i dag i en gruppe som leter etter olje i hele verden. For tiden er Anne Sofies jobb å undersøke bergartene under havbunnen utenfor Midt-Norge.

– Jeg kunne like gjerne undersøkt om det var olje eller gass under havet utenfor Venezuela eller Mexico. Siden selskapet jeg arbeider i, leter etter olje og gass i hele verden, er det ingen begrensninger på hvor i verden jeg kan lete etter nye ressurser, sier hun.

Selv om Anne Sofie jobber fra Norge, har hun en utdannelse som gjør henne ettertraktet i hele verden.

Internasjonalt
– En av grunnene til at jeg siktet meg inn mot olje- og gassindustrien, var at jeg visste at industrien er internasjonal. Etter studiene fikk jeg jobb i et amerikansk oljeselskap i London. Den jobben passet meg perfekt – både fordi jeg fikk bo i et engelskspråklig land og fordi jeg fikk et godt innblikk i hvordan industrien er andre steder i verden. Dessuten var London en fin by for meg som elsker å shoppe, sier Anne Sofie.

 

Del på Facebook