Artikkelbilde


Mislikte matte – ble sivilingeniør

Da Camilla Vatne Aamodt gikk på videregående skole, likte hun ikke matte. I dag har hun jobbet fem år som sivilingeniør i et større oljeselskap. Hun har aldri angret på at hun valgte å fordype seg i realfag, til tross for at hun syntes det var krevende.

– Selv om jeg ikke var spesielt begeistret for matte på videregående, valgte jeg likevel å fordype meg i faget. Med realfag som bakgrunn visste jeg at det ikke ville være begrensninger på hvilken høyere utdannelse jeg kunne ta. Realfag er døråpneren til uante muligheter, sier 29 år gamle Camilla.

 

Ekstremt allsidig
Etter videregående begynte hun på sivilingeniørstudiet ved NTNU i Trondheim.
– Å utdanne seg til sivilingeniør eller ingeniør gir store muligheter når du skal ut i arbeidslivet. I olje- og gassindustrien jobber sivilingeniører og ingeniører innen alle mulige felt. Du har for eksempel muligheten til å være med på å utvikle ny teknologi eller du kan jobbe med å lage planer for hvordan selskapet ditt skal satse videre. Ingen andre enn deg selv setter grensene, sier hun.

Tre jobber på fem år
Camilla har selv valgt å benytte seg av alle mulighetene olje- og gassindustrien byr på.
De tre første årene etter at hun begynte i arbeidslivet, arbeidet hun med å fremstille seismiske bilder (bilder laget av lydbølger) av berglagene under havbunnen for å finne ut hvor selskapet burde bore for å finne olje eller gass.
– Deretter fikk jeg en jobb i leteavdelingen, avdelingen som har ansvar for å finne ut hvor selskapet skal lete etter olje og gass. Oppgaven min der har vært å lage planer og strategier for hvilke muligheter selskapet skulle satse på for å finne mer olje og gass på norsk sokkel. Nå skal jeg igjen over i en jobb hvor jeg skal finne ut hvor oljen og gassen kan skjule seg under havbunnen. Med utdannelsen min som sivilingeniør i bunn, kan jeg både arbeide med konkrete teknologiske utfordringer og planleggingsoppgaver, sier hun.

Utviklingsmuligheter
Siden olje- og gassindustrien er en kunnskapsindustri, er det viktig for de ulike selskapene å gi nye arbeidstakere spennende og utfordrende jobber.
– Allerede da jeg begynte i selskapet, ble jeg spurt om hvordan jeg ville jobbe; om jeg ville fordype meg i faget eller om jeg ville utvikle meg på andre områder også. Jeg ønsket å få en så bred bakgrunn som mulig, og har dermed fått lov til å prøve meg på nye felt hele tiden, sier Camilla.

____________________________________________
Navn:
Camilla Vatne Aamodt
Utdanning:
Videregående skole med fordypning i matte, fysikk og biologi
Sivilingeniør, geofag og petroleumsteknologi, ved NTNU
__________________________________________________

Del på Facebook