Artikkelbilde


Utfordreren

Norsk olje- og gassindustri lever opp til noen av de strengeste miljøkravene i verden. 27 år gamle Torunn Bogenes har som oppgave å utfordre lederne sine til å bli enda bedre til å ta vare på miljøet.

I 40 år er det drevet olje- og gassvirksomhet utenfor norskekysten uten at det er påvist at virksomheten har skadet miljøet.
Strenge krav fra myndighetene gjør at industrien ligger helt i front når det gjelder å utvikle ny miljøteknologi.
Resultatet er at norsk olje og gass blir produsert til langt lavere miljøkostnader enn olje og gass som blir hentet opp andre steder i verden.

Skal utfordre
Den 27 år gamle sivilingeniøren Torunn fra Arendal har fått i oppgave å lede en gruppe unge mennesker i et stort olje- og gasselskap. Deres oppgave er å utfordre toppledelsen til å bli enda bedre på miljøsatsingen.
– For at en gruppe som vår skal fungere, er vi nødt til å ha gjennomslagskraft. Ingen av oss er interessert i å delta på noe som ikke gir resultat, sier Torunn.

Viljen finnes
Før Torunn begynte å arbeide med olje og gass, visste hun lite om hva industrien gjorde på miljøfronten.
– Nå ser jeg at industrien gjør mye for å bli enda bedre på miljøsiden. Samtidig står selskapene foran mange nye miljøutfordringer. Jeg synes det er viktig at industrien griper fatt i utfordringene og viser ansvar i miljøspørsmål. For meg er det spennende å få være med på å drive fram miljøsatsingen i næringen, sier Torunn.

Miljøjobb
De første årene hun jobbet i selskapet hun er ansatt i, var hun innom flere kontorsteder og avdelinger. Fellesnevneren for alle jobbene har vært miljø. Den realfaglige utdannelsen hennes gjør at hun lettere får oversikt over ulike tema hun er innom.
– Når du studerer til sivilingeniør, lærer du samtidig å tilegne deg ny kunnskap raskere. Realfagene gir meg en god base for andre jobber enn de rent tekniske, sier Torunn.

Unge politikere
Evnen til å sette seg inn i nye situasjoner og forstå hvordan andre tenker, får hun virkelig bruk for som leder av den unge miljøgruppen. En av oppgavene gruppen har gitt seg selv, er å bruke tid med sentrale ungdomspolitikere. Miljøgruppen har blant annet reist til Melkøya utenfor Hammerfest for å se på Snøhvit-utbyggingen og snakke om olje- og gassutvinning i nordområdene.
– Dagens unge politikere skal være med å forme morgendagens samfunn. Derfor er det viktig at de har god kunnskap om hvordan olje- og gassindustrien håndterer miljøspørsmål – og at vi som jobber i industrien, vet hvordan de tenker. Ved å lære hverandre å kjenne, kan vi sammen lettere løse miljøutfordringene, sier hun.
________________________________________________

Navn: Torunn Bogenes
Utdanning:
Sivilingeniør, kjemi, NTNU
Videregående skole med fordypning i kjemi, matte og fysikk
________________________________________________

Del på Facebook