Artikkelbilde


Miljøteknologen

Jørgen Dale valgte å studere realfag fordi han ville jobbe med miljøteknologi. Ønsket om å jobbe med energi og miljø, førte ham til en jobb innen forskning og utvikling i olje- og gassindustrien.

– Verden vil være avhengig av olje og gass som energi i mange, mange år. Derfor synes jeg det er meningsfullt å få være på å gjøre den fossile energien så ren som mulig, sier Jørgen.
Som sivilingeniør er han med på å utvikle teknologiske løsninger, som blant annet bidrar til mindre utslipp av klimagasser.
Visjonen er å produsere energi fra olje og gass uten utslipp av klimagasser eller andre skadelige utslipp.

Vindmøller i havet
For at plattformene utenfor norskekysten skal kunne hente opp oljen og gassen, trenger de strøm. I dag blir strømmen produsert av gassturbiner om bord i plattformene. Disse turbinene slipper blant annet ut CO2.
Olje- og gasselskapene vil bidra til å redusere disse utslippene.
– For tiden arbeider jeg med et prosjekt der vi ser på om det er mulig å plassere flytende vindmøller i nærheten av plattformene. Målet er å komme opp med en løsning der de flytende vindmøllene produserer strøm til plattformene. Dermed vil utslippene fra gassturbinene bli kraftig redusert, sier han.

Energiselskap
Overgangen til alternative energikilder er en prosess som vil ta mange år.
Den norske olje- og gassindustrien er blant de fremste i verden til å utvikle mer miljøvennlig teknologi. Samtidig er det slik at teknologien må være lønnsom for at den skal tas i bruk.
Olje- og gasselskap går mer og mer over til å bli energiselskap – som ser at de må følge med i utviklingen av alternative energikilder. Samtidig blir det jobbet med å fjerne CO2 fra gass og olje.
For tiden arbeider Jørgen også i et prosjekt der han ser på mulighetene for å skille ut CO2 fra avgassene til et gasskraftverk.
– CO2-en vil vi lagre i oljereservoarer som snart er tomme for olje. Dette er et tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser. Samtidig vil CO2-en vaske ut noe olje av reservoaret, sier Jørgen.
Ved å få mer olje opp fra reservoaret, er håpet at CO2-lagring vil bli lønnsomt.
– Utfordringen for oss som jobber med miljøteknologi, er å komme opp med lønnsomme teknologiske løsninger. Industriselskap må tjene penger. Derfor må miljøteknologi lønne seg. Som ingeniører har vi unike muligheter til å bruke vår kunnskap om realfag for å gi verden renere energi, sier Jørgen.

Alltid likt realfag
Da Jørgen skulle velge utdannelse, var han ikke i tvil om at den måtte være innen realfag.
– Helt siden barne- og ungdomsskolen har jeg likt denne typen fag. Etter videregående visste jeg at jeg ville jobbe med utvikling av miljøteknologi. Da var det helt naturlig at jeg studerte til sivilingeniør. Den største fordelen med utdanningen er at den gir et utall av utfordrende jobbmuligheter, sier han.
_______________________________________________

Navn: Jørgen Dale
Utdanning:
Mastergrad, maskin, fra NTNU
Videregående skole med fordypning i matte, fysikk og kjemi
________________________________________________

Del på Facebook