Artikkelbilde


Miljøengasjement blir tatt på alvor

Å ta vare på miljøet, har alltid vært viktig for 27 år gamle Børge Rygh Sivertsen. Ved å arbeide i olje- og gassindustrien får han være med på å sette sitt preg på nye energiløsninger.

Børge har alltid vært opptatt av miljøspørsmål.
– For meg er det en selvfølge at vi som lever i dag, må ta vare på jordkloden slik at vi ikke ødelegger den for framtidige generasjoner, sier han.

Samfunn og teknologi
Engasjementet hans viser også igjen i utdannelsen. På videregående skole valgte han å ta samfunnsfag i tillegg til matte og fysikk. Da han studerte til sivilingeniør, valgte han en retning som kombinerte teknologi med samfunnsspørsmål.
– Realfagene er viktige for å forstå hvordan ting henger sammen i naturen. Samtidig har jeg alltid vært interessert i hvordan samfunnet utvikler seg. Å lære mer om krysningspunktet mellom teknologi og samfunn, er spennende, sier Børge.

Vil påvirke
Den miljøengasjerte Børge hadde på forhånd betenkninger med å takke ja til å jobbe med ny energi i olje- og gassindustrien.
– Jeg ville ikke være et miljøalibi for industrien. Jeg ville ha en jobb hvor jeg kunne være med å påvirke. Det har jeg fått, sier han.
Børge opplever at miljøbevisstheten i olje- og gassindustrien er høy, og at hans innspill blir tatt godt imot av kolleger og de som bestemmer veien videre for selskapet han jobber i.
– Når jeg jobber i bransjen, har jeg muligheten til å påvirke, slik at industrien satser enda mer på miljøansvar. Jeg opplever at mitt miljøengasjement blir tatt på alvor, og at selskapet virkelig ønsker å bli bedre i miljøsaker, sier han.
 
Alternativt
Børge jobber i en avdeling for ny energi. Der ser de blant annet på fornybare energiformer, CO2-håndtering og hydrogen.
– Selv om hovedfokuset til industrien er på utvinning av olje og gass, blir det gjort ganske mye innen alternativ energi. Industrien ser framover og tar miljøutfordringene på alvor – og jobber mye med blant annet energieffektivisering og CO2-håndtering, påpeker han.

Kreativt
Den realfaglige utdannelsen gjør at Børge får jobbe med tema som engasjerer ham.
– Jeg har aldri angret på at jeg valgte å studere realfag, selv om jeg like gjerne kunne studert rene samfunnsfag. Realfagsbakgrunnen min åpner dørene til jobber der jeg får lov å utfordre, være kreativ og utvikle meg, konstaterer Børge.

__________________________________________________________
Navn: Børge Rygh Sivertsen
Utdanning:
Master, energi og miljø fra NTNU og University of Victoria i Canada
Videregående skole med fordypning i matte, fysikk og samfunnskunnskap
___________________________________________________________

Del på Facebook