Artikkelbilde


På vei inn i framtiden

Avgjørelsene geologen Jorun Essén og produksjonsingeniøren Birthe Irgens er med på å fatte fra arbeidsstedet sitt på land, handler rett som det er om flere millioner kroner i ekstra inntekter for selskapet de jobber i. Kraftige fiberkabler sørger for at de alltid er på nett med de som jobber på plattformene ute i havet.

Jorun og Birthe har allerede tatt skrittet inn i framtidens olje- og gassverden.
De har begge arbeidsplassen sin på land. Kontakten med de som utfører boringen offshore, skjer via storskjermer og avansert datateknologi.
– På land og på plattformene har vi topp moderne operasjonsrom. Når rommene kobles sammen via fibernettet, er det som om vi sitter i samme rom, sier Jorun.

Tett samarbeid
Geologen Jorun har blant annet som oppgave å finne hvilken vei boret skal ta gjennom bergartene for å finne olje eller gass.
– Jeg er en brikke i arbeidet med å finne ut hvor vi skal plassere de forskjellige brønnene. For å klare jobben min, må jeg samarbeide med geofysikere, petrofysikere, reservoaringeniører og produksjonsingeniører – i tillegg til de som utfører arbeidet fra plattformen. Alle arbeidsgruppene kommer med sine innspill for at vi skal klare jobben best mulig, sier hun.

Spennende dager
Birthe er produksjonsingeniør, og tilhører dermed en av yrkesgruppene Jorun må jobbe tett sammen med.
– Måleutstyr dypt nede i brønnene forteller oss hele tiden hvordan vi ligger an. Fiberkablene gjør at vi som jobber på land, får målingene samtidig som de som jobber offshore. Sammen finner vi fram til løsninger som gjør at vi får opp så mye olje og gass fra havdypene som mulig. Vi arbeider med mange forskjellige brønner. Når vi kommer på jobb om morgenen, er det alltid spennende å se hvilke nye utfordringer vi må løse i løpet av dagen, sier Birthe.

Store verdier
Oljen og gassen under havbunnen utenfor norskekysten har det meste av æren for at Norge flere år på rad er kåret til verdens beste land å bo i. Ved at Jorun og Birthe valgte å studere realfag, er de med på å sikre den gode levestandarden vi har i landet.
– En liten endring i en boreoperasjon fører fort til at vi øker inntektene til selskapet med 200 000–300 000 kroner. Ved større endringer snakker vi fort om verdier på 50, 60 og 70 millioner kroner. I jobbene våre ser vi hver dag nytten av å ha studert realfag, understreker Birthe.

Faglige utfordringer
Den rivende utviklingen i olje- og gassindustrien gjør at arbeidshverdagen til Jorun og Birthe aldri er stillestående. Arbeidsgiverne deres er avhengig av at de hele tiden utvikler seg faglig, slik at olje- og gassproduksjonen kan gjøres bedre.
– Selskapene i olje- og gassindustrien er trygge arbeidsgivere. Å jobbe her, gir også store muligheter for faglig utvikling, sier Birthe.
– I tilegg til at vi hele tiden får faglige utfordringer, handler jobben også mye om mennesker. Samarbeid med andre er helt nødvendig for at vi skal få gjort jobbene våre skikkelig, sier Jorun.

_______________________________________________
Navn: Birthe Irgens
Utdannelse:
Master i petroleumsteknologi fra NTNU
Videregående skole med fordypning i matte, fysikk og kjemi
_______________________________________________

Navn: Jorun Essén
Utdannelse:
Master i ressursgeologi fra NTNU
Videregående skole med fordypning i matte og fysikk
________________________________________________

Del på Facebook