Artikkelbilde


Uten matematikk stopper alt

Uten matematikk måtte vi sett langt etter DVD-spillere, fjernsyn, datamaskiner, Internett, mobiltelefoner og det meste av teknologien vi omgir oss med. Kenneth Hvistendal Karlsen bruker matematikk og IKT til å forlenge det norske olje- og gasseventyret.

Etter hvert som oljen og gassen blir hentet opp fra reservoarene dypt under havbunnen, blir det vanskeligere og vanskeligere å hente opp innholdet. Å få mer olje og gass opp fra feltene utenfor norskekysten, betyr store verdier til det norske samfunnet i enda flere tiår.
For å få dette til, er olje- og gasselskapene helt avhengige av mennesker med utdannelse innen matematikk.

Avanserte ligninger
34 år gamle Kenneth Hvistendal Karlsen er en av dem som bruker matematikk for å løse konkrete problemstillinger.
– For å øke utvinningsgraden i et reservoar er det vanlig å sprøyte annen væske, som for eksempel vann, ned i reservoaret. Ved hjelp av differensialligninger kan vi regne ut hvordan vannet flyter gjennom reservoaret, og hvordan oljen eller gassen blir påvirket av vannet. Utregningene kan gi olje- og gasselskapene flere milliarder kroner i ekstra inntekter, sier Kenneth.
Differensialligninger er ett av de viktigste verktøyene matematikerne har for å beskrive virkeligheten. Vanligvis er disse ligningene så kompliserte at de ikke lar seg løse med papir og blyant.
 
Datakraft
Utfordringen for matematikerne er at veldig mange faktorer virker inn på utregningene.
– Vi er helt avhengige av å bruke kraftige datamaskiner til å foreta utregningene, sier han.
En klasse differensialligninger, som blant annet blir brukt til å forklare bevegelse av gasser og væsker, til å beregne flyturbulens og til å forklare klimaendringer, er så kompliserte at det aldri er bevist at ligningene faktisk har en løsning. Det er utlovet en dusør på en million dollar til dem som klarer å bevise at ligningene har eller ikke har en løsning.
Etter hvert har matematikerne likevel utviklet effektive beregningsmetoder, som gir gode nok løsninger når regnestykkene blir kjørt gjennom datamaskiner. 
– For en matematiker kan det derfor være svært nyttig å ha gode kunnskaper om data, i tillegg til å kunne matematikk, fortsetter han.

Sikker investering
For Kenneth oppstod interessen for matte for alvor mens han gikk på videregående skole.
– I matematikk får du sikre svar på spørsmålene. Samtidig må man bruke kreativiteten til å finne løsninger på problemene, sier han.
Kenneth er overbevist om at å velge matematikk som studieretning, er en sikker investering i framtiden. Avanserte teknologi-, biologi- og finansnæringer, bare for å nevne noen, er helt avhengig av mennesker med god utdannelse i matematikk for å videreutvikle seg. Derfor er store deler av næringslivet hele tiden på jakt etter å ansette folk som har studert matematikk. 
– Når du studerer matematikk, får du i tillegg med deg det grunnleggende i de andre realfagene. Faget gjør deg rustet til å kunne løse spennende oppgaver – også i jobber som ikke har noe med matematikk å gjøre, sier han.

__________________________________________________

Utdanning:
Videregående skole med fordypning i matematikk og fysikk
Master i anvendt matematikk, Universitetet i Oslo
Doktorgrad i anvendt matematikk, Universitetet i Bergen

Del på Facebook