Artikkelbilde


Bruker dataspillteknologi for å planlegge gassfelt

For mennesker er det umulig å komme seg ned til havbunnen ved Ormen Lange-feltet. Heldigvis er dataspillene oppfunnet.

Å bygge et undersjøisk gassanlegg med rørledninger og brønner på en mørk og rufsete havbunn kan lett føre til at det blir gjort feil i utbyggingsfasen. Landanlegget er også så komplisert at det er viktig å ha full oversikt før byggingen starter.

Feil fører fort til at millioner av kroner renner ut av kontoen til utbyggerne. Matematikere og sivilingeniører har hatt hendene fulle med å finne de beste løsningene for prosjektet.

Avansert dataspill
Ormen Lange-utbyggingen koster totalt 66 milliarder kroner. Da er det viktig å unngå økte kostnader. Derfor er det brukt millioner av kroner på å utvikle datahjelpemidler som begrenser feilmarginene til et minimum. Programmene gjør at utbyggerne kan simulere byggingen av hele anlegget på datamaskiner før det fysiske arbeidet starter.

Planleggerne kan bevege seg tredimensjonalt i hele den gigantiske utbyggingen, akkurat som i avanserte dataspill.

Mye enklere
Dataprogrammene gjør arbeidet med milliardprosjektet mye
enklere.
– Allerede i designfasen kan vi få et godt bilde av hvordan anlegget kommer til å se ut og om løsningene vi har valgt virker. Programmene gjør det mulig å bevege seg  tredimensjonalt i anleggene. Ved hjelp av menyer er det mulig å se nærmere på detaljer, få oversiktsbilder og mye annet, sier Marta Dueñas Díez.

28-åringen fra Spania er utdannet sivilingeniør i Spania og Norge og har tatt en doktorgrad i teknisk kybernetikk ved Høgskolen i Telemark.

Informasjonsflyt
For å kunne bruke dataprogrammene, har utbyggerne av Ormen Lange hentet inn enorme mengder informasjon.

Havbunnen der rørledningen skal gå, er målt med ekkolodd, og det er gjort beregninger på hvordan havstrømmer og bølgehøyder vil virke inn på sjøbunnen. De som har jobbet med dette, har bakgrunn både som ingeniører og som matematikere. Dyktige, kreative og engasjerte mennesker er en forutsetning for å få til ting som dette.

Nye tanker
Marta har aldri vært i tvil om at hun ville ta en utdannelse innen naturfag.
– For det første har jeg alltid likt realfag. For det andre får jeg brukt kunnskapen til noe konkret i yrkeslivet, sier hun.
I dag arbeider hun med forskning i et større oljeselskap.
– Det spennende med jobben er at jeg hele tiden må tenke nytt for å finne løsningene, jeg jobber med dagsaktuelle utfordringer og med den nyeste teknologien. Arbeidet oppleves alltid som viktig og blir aldri kjedelig, sier hun.

 


Martas vei til yrkeslivet...

  • Videregående skole i Spania med fordypning i realfag
  • Master i teknologi (sivilingeniør) fra Spania
  • Doktorgrad i teknisk kybernetikk fra Høgskolen i Telemark

 

Del på Facebook