Artikkelbilde


Fjernstyrer virkeligheten

Avansert datateknologi gjør at Kristine Thornes og Øystein Ekeli kan følge med på og delta i boreoperasjoner i Nordsjøen fra sine arbeidsplasser på land. Flatskjermer på størrelse med en middels stue gir dem alle opplysningene de trenger for å delta i offshoreoperasjone uten å måtte reise til havs.

Tenk deg at du er tannlege og står på toppen av Oslo Plaza. Pasienten din har vondt i en jeksel. Utfordringen din er at mennesket med tannverk ligger på gata utenfor Oslo S. Og at du må bore jekselen fra der du står.

– Inngrepet blir enda mer komplisert av at du borer deg inn i fortennene og deretter gjennom resten av tannrekken før du kommer til jekselen. Sammenligningen viser hvor avanserte teknikker vi bruker for å bore etter olje og gass, sier Øystein Ekeli. Han eransvarlig for boringen på Ekofisk-feltet.

Live-TV
Ved Onshore Drilling Center (ODC) og Onshore Operation Center (OOC) i Tananger gjør samarbeidet mellom de som jobber i Nordsjøen og de som jobber på land, at arbeidet glir lettere. Det skader heller ikke at utstyret er svært bra. De to sentrene er dekket med vegg-til-veggflatskjermer.

Der blir det hele tiden vist direkte overførte videovisninger fra plattformene. De som sitter på land, får også all informasjon om operasjonene som foregår i havet på skjermene i sanntid via fiberoptisk kabel.

Ønsker folkene på land å se nærmere på visse ting, gir et bærbart kamera dem muligheter til å få  live-overføringer fra nesten hvor som helst på plattformene og til alle døgnets tider.

– Tidligere var vi avhengig av at de som jobbet offshore, håndterte alle utfordringene idet de  uppsto uten annet å støtte seg til enn telefonhjelp fra land. Nå kan ekspertisen på land delta i operasjonene når de foregår, og komme med forslag til løsninger. Teknologien gjør samarbeidet mellom ulike faggrupper mye bedre, sier Øystein.

Sanntidsamarbeidet mellom ekspertisen på land og ekspertisen i havet gjør arbeidet mye mer effektivt enn tidligere. Beslutninger som før kunne ta uker, blir i dag fattet på få timer.

Aldri i tvil
27 år gamle Kristine Thornes har jobbet som boreingeniør i to år. Til daglig består arbeidet i å sørge for at boreoperasjonene går for seg på best mulig måte. Hun visste lenge at hun ville bli ingeniør.

Opp gjennom hele skoletiden var det realfagene som fenget mest.

– Da jeg etter tre år på videregående skulle velge retning, virket petroleumsteknologi mest interessant. Dette er en bransje i stadig teknologisk utvikling samtidig som bransjen er preget av et åpent, dynamisk og flerkulturelt miljø. Alt dette var viktig for meg når jeg skulle velge utdanning, sier hun.

Forventningene hun hadde til bransjen før hun begynte å jobbe for to år siden, har vist seg å stemme.

 

Kristines vei til yrkeslivet...

• Videregående skole med fordypning

i matematikk, fysikk og biologi

• Sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger

 
Øysteins vei til yrkeslivet...

• Videregående skole med fordypning i kjemi,

matematikk og fysikk

• Petroleumsingeniør fra Universitetet i Stavanger

Del på Facebook