Artikkelbilde


”A la recherche de pétrole”

Nicolas Taban er fra Frankrike, på jobb i Norge som geolog for et italiensk oljeselskap. – Slik er det når man jobber i en internasjonal industri. I Stavanger er hele olje- og gassindustrien samlet innen en radius på 25 minutter.

– Jeg kom til Norge i 1997. Det var utrolig spennende. For oss franskmenn er jo Norge nesten sidestilt med nordpolen, sier Nicolas og smiler.

Krevende utdannelse
Da jeg var ferdig med videregående, hadde jeg valget mellom å gå på universitetet, som er et veldig selvstendig studie, eller å ta sivilingeniørstudier, som blir regnet som svært krevende. Denne retningen valgte Nicolas da han tok sin Master of Science i geologi med fordypning i petroleumsfag og informatikk, ved Den Franske Stats Høyskole i Geologi.

– Utdannelsen tar totalt fem år, og de to første årene er på en måte en utsiling av de beste studentene i hvert årskull. Da jobber man hardt med matte, kjemi, fysikk og biologi. Det er flere krevende tester underveis, forteller Nicolas.

Etter de to årene gjennomgår mellom 800-1000 studenter først en skriftlig eksamen i hvert fag. De 3-400 beste blir tatt videre til en avsluttende muntlig eksamen. Til slutt sitter de 70-80 beste studentene i hvert årskull igjen. Disse kan spesialisere seg innen forskjellige retninger som for eksempel petroleumsgeologi, geoteknikk, vann og miljø, mineralgeologi og informatikk. – Jeg var ganske lettet da jeg hadde kommet gjennom nåløyet. Jeg satset på en geologiutdannelse og det har jeg ikke angret på, sier Nicolas.

På jakt etter olje
En av geologens viktigste arbeidsoppgaver er å forstå hvorfor det finnes olje på et sted, men ikke andre.
– For å finne ut om et område inneholder olje, bruker oljeselskapene opplysninger fra såkalte seismiske undersøkelser og fra eksisterende brønner i nærområdet. Ut fra disse opplysningene og de vi får fra naturen selv, lager geologen en vurdering av om det finnes olje eller gass.

Det er også viktig å finne ut hvilke typer bergarter det er i feltet. Sandstein er noe geologer i olje- og gassindustrien er svært glad i, fordi slike bergforhold ofte er ideelle for lagring og utvinning av olje.

– Hvis vi finner sand med hydrokarboninnhold og porøsitet som gjør at oljen kan flyte mellom sandkornene, da begynner temperaturen å stige, sier Nicolas.

Drømmer om en oljesvamp
– Som geolog drømmer jeg om å finne et felt med en svampholdig konsistens som står i olje, sier Nicolas og smiler.
– Jeg tror også det er mulig å gjøre slike funn på norsk sokkel. Se på all den oljen vi har funnet til nå og tenk på at bare en fjerdedel av områdene på den norske sokkelen er utforsket. Det inspirerer meg, sier franskmannen engasjert.
– Mange av de mest spennende leteområdene i dag er på dypt vann og det er riktignok en utfordring, men ikke uløselig. Andre steder i verden borer de jo etter olje på over 2000 meter dypt hav.
– Det er jo lov til å dagdrømme om et nytt gigantfunn som Ekofisk, sier Nicolas.

Kvinnen i mitt liv
Nicolas trives svært godt i Norge. Faktisk så godt at han blir værende. Det er imidlertid ikke bare på grunn av jobben.
– Jeg traff kvinnen i mitt liv og har fått en liten gutt. Det er fantastisk med familie, sier han stolt.
– Dessuten, det å flytte til et annet land gjør at du på en måte gjenoppdager ditt hjemland også. Man får andre perspektiver på ting, og det er viktig å ta med seg videre i livet, avslutter en smilende fransk geolog i Norge.


Slik ble Nicolas Master of Science i geologi:

  • Videregående skole med fordypning i matematikk, biologi, fysikk og kjemi
  • 2-årige studier i biologi, geologi, matematikk, fysikk og kjemi
  • 3-årig Master of Science i geofag med fordypning i petroleumsfag og informatikk. Studiet bestod i tillegg av matematikk, fysikk og kjemi samt feltarbeid.
Del på Facebook