Artikkelbilde


Hjernekraft møter datakraft

For 31 år gamle Kjersti Flaat er geologi det ultimate realfaget. – Jeg har alltid vært fascinert av hvordan landskapet og naturen har utviklet seg. Geologi er et fag hvor jeg får forståelse for naturprosessene. Faget er dessuten en flott blanding av de fleste realfagene, sier hun.

– Jobben min består blant annet i å planlegge hvor og hvordan nye brønner bør bores. For å komme fram til svarene, må vi tolke seismiske data og geologiske modeller av reservoarene. Mye av arbeidet med å planlegge brønnene foregår i et visualiseringsrom, et rom hvor datamaskiner lager et tredimensjonalt bilde av de ulike datatypene vi trenger å tolke før vi bestemmer oss, sier Kjersti.

Industrien sørger hele tiden for at geologene får bruke den beste teknologien som er tilgjengelig å markedet. Datamaskinen i visualiseringsrommet koster for eksempel tre millioner kroner i innkjøp, og en halv million kroner i årlig vedlikehold.

Aldri like dager
– I tillegg til at vi alltid har tilgang på de beste teknologiske løsningene, må vi hele tiden holde oss faglig oppdatert. Det innebærer at vi jevnlig drar på studieturer, kurs og konferanser rundt om i verden, sier hun.

Selv om Kjersti jobber fast på land, har hun jevnlig kontakt med de som borer brønner i Nordsjøen.

– Når de begynner å bore en brønn, følger vi med fra ODC på land. Hit kommer data fra målinger som blir gjort i brønnen i sanntid. Det er ikke alltid terrenget stemmer med kartet, og ikke alltid at vi treffer olje eller gass der vi trodde det ville være. Derfor hender det at vi må justere hvor brønnen skal bores underveis. Da er det ofte geologene som tar avgjørelsen basert på nye og gamle data, sier Kjersti.

Hun har aldri angret på at hun valgte å satse på olje- og gassindustrien.

– Ingen arbeidsdager er like. Hele tiden er det nye utfordringer å kaste seg over. Det skader heller ikke at jeg får jobbe i et miljø med mange engasjerte og dyktige unge mennesker og i samarbeid med forskjellige faggrupper, sier Kjersti.


Kjerstis vei til yrkeslivet...
  • Videregående skole med fordypning i matematikk, fysikk og kjemi
  • Mastergrad i geologi fra Universitetet i Tromsø
Del på Facebook