Artikkelbilde


Sikkerhetseksperten - med blikk for kritiske detaljer

Jobben til Kai Solheim er å tenke ut alt som kan gå galt på en arbeidsplass og forhindre at det skjer.

Han er master innen offshoresikkerhet og jobber med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) som er et veldig viktig fagområde i olje- og gassindustrien. For eksempel hjelper det ikke for en bedrift om den har den beste prisen i en anbudsrunde dersom HMS-målsettingene og evnen til å oppfylle dem ikke er tilstede.
– Jeg skal verne om kollegene mine, og har hele tiden fokus på målet om null skader i virksomheten. I tillegg arbeider jeg for å unngå skader på materiell, utstyr og miljø, forklarer Kai.

Spennende utdannelse
Kai fikk lyst til å studere HMS mens han avtjente verneplikten i marinen. Ombord på minerydderfartøyet KNM Hinnøy jobbet han som røykdykker og sonaroperatør.
– Jeg ble veldig fascinert, og da jeg så en bokstavelig talt flammende brosjyre fra Høgskolen Stord/Haugesund og Sikkerhetsstudiet, tenkte jeg at det skal jeg søke på.
Kai kom inn, men fant ut at studiet ikke handlet så mye om å slukke branner og redningsarbeid. Det var nemlig et rent ingeniørstudie uten dramatiske øvelser.

– Jeg syntes likevel at faget var veldig interessant og etter halvannet år spesialiserte jeg meg innen HMS. Etter et tre-årig studium ble jeg sikkerhetsingeniør. Jeg hadde imidlertid veldig lyst til å rette meg inn mot olje- og gassindustrien fordi den over lang tid har satt fokus på HMS. Dermed ble det to år på Offshoresikkerhets-studiet ved Høgskolen i Stavanger.
– Helt siden jeg var liten har jeg vært fascinert av plattformer, båter og livet offshore. Det høres kanskje teit ut, men slik er det. Olje- og gassindustrien er spennende og i stadig teknologisk utvikling. Det liker jeg, sier Kai.

Se farer
Murphys lov sier at ”alt som kan gå galt – går galt”. Det er Kais hovedfokus hver dag. Jobben hans er å se farene og fjerne dem.
– Sikkerhet er ikke bare det å bruke hjelm, vernebriller og vernesko. Sikkerhet ligger vel så mye i det å ha de rette holdningene. Derfor jobber vi mye med å skape gode holdninger til sikkerhet, god trivsel og trygge omgivelser.
– I min jobb planlegger vi sikkerheten i forkant av nye prosjekter. Vi som jobber i HMS-avdelingen går inn i den enkelte arbeidssituasjon, for eksempel på en båt, og ser hva den krever av tiltak. Jeg tror at der hvor arbeiderne føler seg trygge, der vil de også trives og skape et godt miljø. Underveis i prosjektet følger vi så opp den planen vi har lagt. Dersom det skjer noe uønsket går vi inn for å finne årsaken og sette inn nye tiltak, forteller Kai.

– Det er et givende arbeid for jeg vet at mye av det vi gjør kan forhindre ulykker. Vi som jobber i olje- og gassindustrien vet at det er risikomomenter i den jobben vi har. Det må vi ta hensyn til.
– Det viktigste er at de ansatte kommer trygt hjem til familie og venner etter jobb, sier Kai ettertenksomt.
– Det er imidlertid et lite paradoks. På grunn av vår grundige satsing på HMS, er ofte arbeidsplassen sikrere enn hjemmet. Faktisk kunne mange bedrifter hengt opp et skilt ved utgangen der det stod ”Du forlater nå et trygt sted”, sier Kai og smiler.

Slik ble Kai sivilingeniør i HMS:

  • Videregående skole med fordypning i matematikk, fysikk og kjemi
  • Bachelor i sikkerhet ved Høgskolen Stord/Haugesund
  • Master i offshoresikkerhet ved Høgskolen i Stavanger
Del på Facebook