Artikkelbilde


Spesialrobot legger rørledning på havbunnen

Aldri tidligere er det blitt lagt rørledninger under så ekstreme forhold som mellom Ormen Lange-feltet og Mørekysten. Aldri tidligere har 33 år gamle Birgitte Nordvik hatt en mer utfordrende jobb.

Rørledningene fra landanlegget til Ormen Lange-feltet i Norskehavet må stå imot noen av verdens sterkeste havstrømmer, tåle ekstreme temperaturer og passere gjennom en lite medgjørlig havbunn.

Planleggingen har gitt ingeniører og geologer en svært spennende jobb. Fra havdyp på ca. 900 meter skal rørene føres opp en bakke som er like bratt som unnarennet i Holmenkollen. Utfordringen er at unnarennet til Ormen Lange-feltet går gjennom et rasområde med opp til 60 meter høye leirblokker.

Roboten Spider

– Å legge en rørledning i dette havområdet stiller helt spesielle krav til leverandørene. Leverandøren som skal forberede havbunnen der rørledningene skal legges, har utviklet en helt unik robot som skal gjøre jobben, sier sivilingeniør Birgitte Nordvik, anskaffelsesleder i Ormen Lange-prosjektet.

Roboten, som blir kalt Spider, er spesialutviklet for Ormen Lange.
– Før Ormen Lange fantes det ikke graveutstyr som kunne jobbe i så kupert terreng. Spider går på belter på havbunnen, sier Birgitte.
Roboten finner veien ved hjelp av forhåndsplasserte akustiske sendere – såkalte transpondere – på sjøbunnen.
På store havdyp er lydbølger det eneste som kan brukes til kommunikasjon. Ved å sende ut signal til transponderne, vet roboten hele tiden hvor den skal bevege seg.

Øverste hylle
33-åringen sin jobb består blant annet i å evaluere hvem som skal få utbyggingskontrakter til flere hundre millioner kroner.
– Det stilles høye krav til leverandørene for et krevende prosjekt som Ormen Lange – vi velger blant leverandører som kan levere produkter i verdensklasse, sier hun.
Birgitte har en utdannelse som passer utmerket til jobben. Som sivilingeniør i industriell økonomi kan hun både se om de tekniske løsningene holder vann og om prisen er den rette for utbyggeren.  

Birgittes vei til yrkeslivet...
Videregående skole med fordypning i matematikk, fysikk og biologi
Master i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger

Del på Facebook