Artikkelbilde


Spiller på lag med miljøet

Hvordan virker forskjellige kjemikalier på livet i havet? Hvor robust er miljøet i Barentshavet? Olje- og gassindustrien er helt avhengige av mennesker med interesse for og god kunnskap om industriens miljøutfordringer. Marinbiolog Jorunn Klovning er en av bransjens mange miljøeksperter.

– Vi som forvalter olje- og gassressursene må være ydmyke i forhold til at vi forvalter store samfunnsverdier og til miljøutfordringene bransjen står overfor. Derfor er kunnskap om miljøet i havområdene vi opererer i ekstremt viktig, sier marinbiolog Jorunn.

Fra 2005 krever myndighetene at olje- og  gassindustrien ikke skal slippe ut miljøskadelige stoffer i havet. Ingen annen industri har så strenge miljøkrav. 

Kunnskap betyr alt
Miljøspørsmål er en del av helse-, miljø- og  sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet), og har en svært sentral rolle i alt olje- og gasselskapene gjør. Miljøarbeiderne i industrien har sentrale rådgiveroppgaver, både på eksisterende olje- og gassfelt og på nye felt.

– For å være sikre på at vi gjør en så god jobb som mulig på miljøsiden, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som sørger for at vi får løsninger som ivaretar miljøet på en god måte. Dette gjelder i alle faser – både i planlegging, utbygging, drift og avvikling av olje- og gassfelt, sier hun.

– Vår jobb er blant annet å kartlegge hvilke konsekvenser operasjonene våre har på miljøet. Når vi har kartlagt, er vi med på å gi råd om hvordan industrien skal unngå å forurense miljøet, sier hun.

 Stor oppmerksomhet
Oppmerksomheten rundt miljøutfordringene i oljebransjen er stor. Både myndigheter og miljøorganisasjoner følger nøye med på hvordan de forskjellige selskapene oppfører seg i forhold til miljøet de opererer i.

 – Bransjen er svært bevisst ansvaret den har, understreker Klovning. Derfor har hun som marinbiolog funnet seg godt til rette i olje- og gassindustrien.

– Jeg får være del av et spennende fagmiljø og får jobbe med tema som er viktige for meg. Samtidig gir jobben meg hele tiden muligheten til å utvide perspektivene mine; jeg har vært innom flere forskjellige jobber i min tid i oljebransjen, sier hun.

Nordområdene 
For tiden står leting etter olje og gass utenfor kysten av Nord-Norge i fokus. Nordområdene er en viktig gyte- og oppholdsplass for fisk. Det er også store mengder sjøfugl i disse havområdene. Derfor blir det lagt ekstra store ressurser ned i å kartlegge naturgrunnlaget.

 – Vår jobb er å finne løsninger som gjør at alle brukerne av havområdene kan leve side om side på en god måte. Bransjen har et ansvar for å sørge for at virksomheten ikke skader miljøet for framtidige generasjoner, sier Jorunn.

Dessuten stiller myndighetene ekstra strenge krav i nord. Ett tiltak er at vannet som kommer opp sammen med oljen og gassen, såkalt produsert vann, ikke skal bli sluppet ut i havet.

 Foregangsindustri
Bransjen vet at utslipp kan få konsekvenser for miljøet, og har lagt opp virksomheten sin deretter. – Vi er en foregangsindustri i miljøspørsmål. I tillegg til at de forskjellige selskapene har strenge  krav til seg selv, har myndighetene strengere utslippskrav til olje- og gassindustrien enn hva som er vanlig for annen industri, påpeker Jorunn.


 Jorunns vei til yrkeslivet...

  • Videregående skole med fordypning i biologi og kjemi
  • Mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Bergen
Del på Facebook