Artikkelbilde


Store havdyp, ekstreme utfordringer

Fra havoverflaten er Ormen Lange-feltet usynlig. Å bygge utstyr som skal virke i 50 år på 1000 meters dyp gjør jobben til sivilingeniør Roger Vangsnes og kollegene hans ekstra spennende.

– Ormen Lange er et helt unikt prosjekt. Stort havdyp kombinert med et røft miljø og svært kupert undersjøisk landskap, gjør dette til en av verdens mest krevende utbygginger, sier Roger. Sivilingeniøren har som jobb å se til at utstyret på havbunnen blir designet, bygget og installert på en tilfredsstillende måte og at det kommer til å tåle påkjenningene det vil bli utsatt for de neste 50 årene.

28 brønner
For å hente opp gassen fra reservoarene under havbunnen, er det planlagt å plassere til sammen fire brønnrammer med plass til 28 brønner på mellom 800 meters og 1100 meters dyp. I den første utbyggingsfasen blir to av brønnrammene – med plass til totalt 16 brønner – samt en koplingsstasjon satt ut.

– Utstyret blir laget slik at ingen skadelige stoffer blir sluppet ut i havet fra installasjonene på havbunnen. Alle systemene skal være lukket, sier Roger.

Nytt design
Produksjonen fra feltet går ubehandlet de 120 km inn til land gjennom to rørledninger i et meget kupert område. Mellom installasjonene på havbunnen vil det bli et internt rørledningsnett. Det bygges en egen koplingsstasjon for å ta opp bevegelse av rørledningene og kople sammen brønnrammene.

– Rørene kommer til å ha en diameter på nesten 1 meter, sier han. Hver av brønnrammene på Ormen Lange har en utstrekning på 45 x 35 m og veier over 1100 tonn, koplingsstasjonen får halvparten av vekten og blir 25 x 35 m i utstrekning. En av utfordringene ingeniørene står overfor, er å tilpasse utstyret til de store havdypene og det spesielle miljøet

– Arbeidet er utfordrende fordi mye av utstyret må designes helt fra bunnen av. Kravene til kvalitetssikring i alle ledd blir dermed ekstra store, sier han.

Spenning og variasjon
Roger Vangsnes har aldri angret på at han valgte å bli sivilingeniør.

 – Jobbene du kan få etter studietiden, er spennende og varierte. Nye utfordringer venter hver dag. Når du jobber med undervannsutstyr, jobber du hele tiden med høyteknologiske løsninger, sier Roger.


 
 Rogers vei til yrkeslivet...
  • Videregående skole med fordypning i matematikk, fysikk og engelsk
  • Master i maskin fra NTNU
Del på Facebook