Artikkelbilde


Jentene i verkstedhallen

Jane Rødland og Linda Reiersen har tenkt utradisjonelt når det kommer til yrkesvalg. Jane skal ta fagbrev i havbunnsinstallasjon, mens Linda skal ta fagbrev i sementering. De stortrives som lærlinger. Det er utdannelse med lønn. Spennende praksis og kjekt arbeidsmiljø.

Både Jane og Linda gikk VG1 TIP og VG2 Brønnfag, før de begynte den to år lange læretiden i bedrift. Etter endt læretid skal de gå opp til fagprøve.

– Jeg valgte sementering fordi jeg ville reise offshore, sier Linda.
Som sementerer vil Lindas jobb være å sørge for at formasjonene under havbunnen ikke raser sammen under en boreoperasjon. Sement pumpes ned i formasjonene som et av flere viktige tiltak for å få oljen effektivt opp. Under havbunnen finnes det flere store formasjoner, eller små fjell og dalsøkk om du vil, som består av hulrom. Det er her man finner olje og gass. Det er alltid en risiko for at disse hulrommene faller sammen når man borer. Derfor støttes formasjonene opp av sement.

Ut i Nordsjøen
– De første seks månedene av læretiden jobbet jeg på land, deretter fikk jeg reise ut i Nordsjøen. I begynnelsen jobbet jeg mye med vedlikehold, og det var veldig nyttig fordi jeg lærte mye om utstyret som benyttes i ulike operasjoner, sier Linda.
– Jeg gleder meg veldig til det andre året. Da vil mesteparten av læretiden være offshore, sier Linda spent.
– Jeg valgte å satse på en utdannelse innen havbunnsinstallasjon fordi det er framtidsrettet, sier Jane.

I framtiden vil flere installasjoner stå nede på havbunnen. I faget havbunnsinstallasjoner vil fokus være rettet mot kunnskaper og ferdigheter om ustyr og arbeidsoperasjoner over brønnen. Lærefaget vil gi kompetanse innen utstyrsklargjøring, testing, montering, tilkobling, styring, kontroll og vedlikehold av flytende enheter og undervannsløsninger. Slike løsninger vil gradvis ta over den plassen plattformer i stål og betong har i dag, særlig i dype havområder. Snøhvit-feltet er et eksempel på dette. Installasjonene kan bli styrt fra land eller fra en nærliggende plattform eller et produksjonsskip.

Studere videre
Begge har lyst til å studere videre etter at de har tatt fagbrev og jobbet noen år. Mulighetene for det er gode.
– Vi kan ta teknisk fagskole eller allmenn påbygg for å skaffe oss studiekompetanse. Da kan vi studere videre på høyskole eller universitet. Det har vi tenkt en del på begge to, sier Linda.
– Jeg synes imidlertid det er veldig greit å ha tatt en fagutdanning slik vi gjør nå. Da får vi en fot ekstra å stå på, samtidig som vi får erfaring fra arbeidslivet, forteller Jane.

Godt miljø
De to jentene er blitt tatt veldig godt i mot på sine nye arbeidsplasser.
– Jeg tror gutta er glade for at også jenter velger disse yrkene. Miljøet blir bedre av det. Det er sunt med en blanding og det har flere av guttene også sagt til oss, sier Jane.

Slik får Linda og Jane fagbrev:

  • VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)
  • VG2 Brønnfaget
  • VG3 Brønnfag, 2-årig læretid i bedrift
Del på Facebook