Artikkelbilde


Havbunnen lokker

Da Erling Johannessen skulle velge retning etter ungdomsskolen, visste han at ville velge noe praktisk. Ved å sikte seg inn mot olje- og gassindustrien, visste han også at han ville utdanne seg innen en bransje som alltid vil tilby nye utfordringer.

Erling har lenge visst at han ville jobbe med å løse praktiske utfordringer med hendene sine. Samtidig ønsket han å velge en videregående utdanning som ville gi ham et godt grunnlag om han en gang ønsker å studere videre.
– Olje- og gassindustrien er framtidsrettet. Så lenge jeg lever, vil det være behov for fagfolk med praktisk utdannelse. Derfor var jeg aldri i tvil om at olje og gass var veien å gå, sier Erling.

Overgang
Siden han ønsket å jobbe i en av landets viktigste næring, ble det naturlig at han fortsatte på brønnteknikk. Etter to år på skolebenken begynte han som lærling på havbunnsinstallasjoner.
– Overgangen fra skolen til arbeidslivet var stor, men spennende. Det gikk ikke så veldig lang tid før jeg snakket fagspråk med de nye kollegene mine, sier han.

På dypt vann
Svært mange av de nye utbyggingene utenfor norskekysten skjer på havbunnen, uten plattformer, som for eksempel Ormen Lange og Snøhvit.
– Der brønnen møter havbunnen, gjerne flere hundre meter under havoverflaten, setter vi ned et ventiltre, også kalt juletre. Oljen eller gassen strømmer gjennom ventiltreet og videre i rør til land eller til en plattform i nærheten. Ventiltreet sørger også for at innholdet i brønnen ikke slipper ut i havet, forklarer Erling.
Ventiltrærne Erling får prøvd seg på, veier gjerne opp mot 40-50 tonn.

Avansert
Et ventiltre er bygd for å tåle store påkjenninger i svært mange år.
– Som lærling i havbunnsinstallasjoner er jeg med på vedlikehold og godkjenning av utstyret. Jeg har også vært offshore og deltatt i installasjon av ventiltre på havbunnen. Det spennende er at havbunnsintallasjoner er ganske nytt. Dermed får jeg ta del i utviklingen nærmest fra starten av, sier han.
 
Framover
Læretiden har gjort Erling enda sikrere på at framtiden ligger i olje og gass.
– Når jeg er ferdig med læretiden, vet jeg at jeg kan få en interessant jobb. Samtidig er jeg ennå ung. Derfor vil jeg på lengre sikt sannsynligvis studere videre til ingeniør. Den praktiske bakgrunnen min vil gi meg store fordeler om jeg bestemmer meg for å studere videre. I motsetning til de som begynner på ingeniørutdannelsen rett fra allmennfag, vet jeg hvilke praktiske krav industrien stiller til utstyret sitt, sier Erling.

_______________________________________
Navn: Erling Johannessen
Utdanning:
VG1 TIP
VG 2 Brønnteknikk
2. års lærling, havbunnsinstallasjoner
_________________________________________

Del på Facebook