Artikkelbilde


Susanne sikter mot et liv offshore

18 år gamle Susanne Sandtorv liker praktisk jobbing. At interessen hennes fører henne mot en offshorejobb, ser hun på som ren bonus.

Da Susanne skulle velge retning etter ungdomsskolen, var hun aldri i tvil om at hun ville utdanne seg til et praktisk yrke.
– Å jobbe offshore virket spennende og interessant. Jeg pratet med flere som fortalte meg hvordan det er å jobbe på plattform, sier 18-åringen.

Måtte satse
Alt hun hørte om det å jobbe offshore, gjorde at hun bestemte seg for å søke seg inn på VG2 Brønnteknikk.
– Jeg visste at jeg måtte jobbe hardt for å få gode nok karakterer til å komme inn. Samtidig var jeg helt bestemt på å klare det, sier Susanne.
Hun nådde målet sitt, og er nå lærling i kabeloperasjoner.
– Som kabeloperatør sender du kabler ned i olje- og gassbrønnene for å utføre forskjellige jobber. Kablene kan for eksempel ha måleutstyr for trykk og temperatur festet til seg, eller de blir sendt ned i brønnen for å hente opp utstyr som er der nede, sier Susanne.

Tidlig til havs
Allerede få måneder etter at hun begynte i lære, fikk Susanne sin første smak av offshorelivet.
– Vi må reise ut for å lære det vi skal lære om kabeloperasjoner. På verkstedet på land driver vi mest med vedlikehold av utstyret, sier hun.
Hun er blitt godt mottatt i bedriften. At hun er eneste jente, gjør henne absolutt ingenting.
– Helt fra jeg begynte på grunnkurset har jeg gått i klasser med få jenter. Å være jente er ingen ulempe i det hele tatt, sier hun.

________________________________
Navn: Susanne Sandtorv
Utdannelse:
VG 1 TIP
VG2 Brønnteknikk
Lærling i kabeloperasjoner
__________________________________
 

Del på Facebook