Artikkelbilde


Bruker sansene i jakten på feil

Når Marianne Cederløv Solvang går rundt mellom rørene på gassanlegget på Kårstø, må hun kjenne på utstyret med hendene, lytte etter ulyder og bruke luktesansen for å sjekke at alt er som det skal være. Sansene er et viktig arbeidsverktøy for en prosessoperatør.

Marianne likte kjemifaget da hun gikk på ungdomsskolen. Hun visste også at hun ville ta en yrkesrettet utdanning.
– Egentlig hadde jeg planer om å bli laborant. Det var før jeg visste om hva en prosessoperatør gjør. Etter å ha vært noen måneder i lære, er jeg ikke i tvil om at jeg har valgt riktig, sier hun.

Alt henger sammen  
Et gassprosesseringsanlegg består av tusenvis av rør, ventiler, pumper og tanker. På anlegget blir det laget forskjellige typer gasser.
– Alt utstyret henger sammen på en eller annen måte. Min jobb er blant annet å kontrollere at alt virker som det skal, sier hun.
For å ha kontroll på alt utstyret må Marianne og kollegene gå rundt på anlegget.
– Vi bruker alle sansene våre for å sjekke utstyret. Kjenner vi en lukt som ikke skal være der, må vi finne ut hva feilen er. Det samme om vi hører ulyder et sted. Om vi tar på et rør og det er for varmt, må vi justere temperaturen slik at den blir riktig, sier hun.

Inne og ute
I tillegg til at mange av arbeidsdagene er ute på anlegget, bruker hun også tid i kontrollrommet.
– Da følger vi med på avansert utstyr som måler at produksjonen går som den skal. Oppdager vi at noe ikke stemmer, kan vi for eksempel justere temperaturer og ventilåpninger for å ordne opp, sier hun.
Prosessoperatørene har også som oppgave å passe på at andre folk som arbeider på raffineriet ikke gjør noe som går ut over produksjonen.

Må stå på
Hverdagen på oljeraffineriet er preget av et spennende arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver.
– Jeg lærer noe nytt hele tiden. Så lenge jeg er aktiv selv, får jeg alltid svar på det jeg lurer på, sier hun.
Marianne fikk lærlingplass der hun ville.
– Jeg arbeidet målrettet for å komme til Kårstø. Bedriftene er nøye med at lærlingene har lite fravær, gode nok karakterer og at de er sosiale, sier Marianne.
Hun er også fornøyd med å jobbe skift.
– Skiftarbeidet gjør jobben mer interessant. Å jobbe natt er helt forskjellig fra å jobbe dag. Dessuten skader det ikke med ti dager fri innimellom, sier hun.

______________________________________
Navn:
Marianne Cederløv Solvang
Utdanning:
VG 1 Teknologi og industriell produksjon
VG2 Kjemiske prosessfag
Lærlingi kjemi og prosessfag
_______________________________________

Del på Facebook