Artikkelbilde


Spenning i praksis

Ingen dager er like, arbeidsoppgavene er utfordrende og arbeidsmiljøet er godt. 19 år gamle May Helen Bleie og 18 år gamle Morten Nedrebø utdanner seg til å bli to av norsk oljeindustris mange praktikere.

– Etter ungdomsskolen visste jeg at jeg ville gjøre noe kjekt. For meg betyr det å få jobbe både med hendene og hodet. Jeg ville ha et yrke der jeg kjenner at jeg har jobbet fysisk etter endt arbeidsdag, sier May Helen.

Også Morten var klar på at han ikke ville sitte bak en kontorpult.

Presisjon i havdypet
De to startet på samme studieretning, men har etter hvert valgt ulik spesialisering innen brønnservicefagene. Begge spiller viktige roller i å få opp olje og gass fra reservoarene langt under havoverflaten. Morten har valgt retningen som på fagspråket blir kalt komplettering. Når han er ferdig utdannet, blir hans jobb å klargjøre brønnene slik at olje og gass kan hentes opp fra dypet på en sikker måte.

Kompletteringsoperatørene sørger blant annet for å montere ventiler, som skal hindre kontrollerte utblåsninger. De monterer også utstyr som siler ut sand og grus fra brønnene, slik at produksjonen blir så lønnsom som mulig.

Sementering er May Helens retning. Jobben hennes består blant annet i å pumpe ned sement rundt fôringsrørene som går fra plattformen og ned i brønnen. I dybde under havet kan det være snakk om opptil 3–4000 meter. Da sier det seg selv at sementeringsjobbene tar tid. Vanlig sement ville stivnet på vei ned i dypet. Derfor må sementeringsoperatørene også ha kunnskap om kjemiske stoffer, som blir tilsatt sementen for å holde den flytende.

Sementeringsoperatørene er ansvarlige for alt fra å lage rett sementblanding til å pumpe den ferdige sementen ned i brønnene.

Store dieseldyr
May Helen har alltid likt å skru på motorer. I så måte har hun valgt rett yrkesvei. – Her får jeg jobbe med svære beist av V8 og V16 dieselmotorer på 600–700 hestekrefter, sier hun.
Maskinene hun jobber med, må hun kjenne ut og inn. Når en arbeidsoperasjon er i gang ute på plattformene, må hun vite hva hun skal gjøre for at utstyret hele tiden virker som det skal.
– I Nordsjøen nytter det ikke å dille. Der må jobben bli gjort, sier hun.

Alltid samarbeid
I alle boreoperasjoner er mange mennesker med på at alt går riktig for seg. De som arbeider på installasjonene, bidrar daglig til at olje og gass verdt flerfoldige millioner kroner kommer det norske samfunnet til gode.
– Når vi deltar i boreoperasjoner, må alle som er på jobb samarbeide for at alt skal gå bra. Dermed blir jobben alltid variert og spennende. Hver brønn og hver operasjon har nye og spennende utfordringer, understreker Morten.

Gode offshoreliv
For tiden er både Morten og May Helen lærlinger i sine fag. Morten har begynt å reise offshore. May Helen ser fram til sin første tur.
– Arbeidsdagene til havs er på 12 timer. Siden de er så varierte, er det ikke noe problem at de er lengre enn på land, sier Morten.
At han som offshorearbeider har flere uker fri etter en periode i havet, gjør også sitt til at de lange arbeidsdagene blir lette å bære.
– Jeg gleder meg som en unge til første gangen jeg skal reise ut, sier May Helen.
– I friperiodene har du muligheten til å drive med andre interesser. Hjemme har jeg en gammel Ford Mustang. Å få tid til å pusse opp den, blir steinbra, sier hun.

Vurderer flere fagbrev
Selv om de fremdeles er lærlinger, tenker både Morten og May Helen på å ta flere fagbrev.
– Mulighetene for framtiden er store i oljebransjen. Derfor vil jeg ta en utdannelse som gjør at jeg har god breddekunnskap som gir så store valgmuligheter som mulig, sier May Helen.
Begge er sikre på at de har valgt yrkesretninger som gir dem en spennende karriere.


May Helens vei til yrkeslivet...

  • Grunnkurs mekaniske fag
  • VK 1 Brønnteknikk
  • 2 års læretid innen sementering

Mortens vei til yrkeslivet...
  • VG1 TIP
  • VG2 Brønnfag
  • 2 års læretid innen komplettering
Del på Facebook