Artikkelbilde


Datasamleren

Norske olje- og gassfelt er blant de mest avanserte i hele verden. Magnus Svenssons jobb er å følge oljen og gassen fra brønndypet og fram til det ferdige produktet havner hos forbrukeren.

I hver eneste olje- og gassbrønn blir det plassert avansert måleutstyr for å følge med på hva som skjer nede under havdypene. Opplysningene som måleutstyret finner fram til, blir fraktet fra brønnen via fiberkabler til land. I operasjonssentrene på land blir dataene tolket av eksperter.
 
Mye datateknologi
– Fra hvert eneste olje- og gassfelt kommer det hver dag enorme mengder data. Min jobb er å sørge for at datasystemene klarer å tolke disse dataene rett. Dermed må jeg kunne programmere, samtidig som jeg må vite hva de forskjellige dataene skal brukes til, sier Magnus.
I arbeidet sitt får han jobbe med den nyeste og beste datateknologien som finnes.
– Siden jeg har studert fysikk, har jeg også lært mye om hvordan datateknologi kan brukes til å løse ulike problemer. Gode kunnskaper om data er helt nødvendig for å jobbe slik jeg gjør. I dag er fysikkstudier utenkelige uten at man også fordyper seg i datateknologi, sier han.  

Langt framme
I jobben sin reiser Magnus mye både i Norge, Europa og USA.
– Siden norske olje- og gassfelt er så avanserte, blir det hentet opp mange flere data fra brønnene her i forhold til i andre land. Dermed må vi som jobber med base i den norske olje- og gassindustrien, alltid ligge i front når det gjelder å bruke dataene og dataprogrammene våre på rett måte. I utlandet er de imponert over hvor langt vi er kommet. Derfor blir vi som jobber innen olje og gass i Norge, rett som det er hentet til utlandet for å lære vekk alt vi kan, sier Magnus.

Må henge med
Selv om han har en grundig utdannelse, som hjelper ham til å forstå dataene han skal samle inn, blir han aldri ferdig utlært.
– Endringene skjer enormt raskt i olje- og gassindustrien. For meg er det inspirerende å jobbe i et miljø der jeg hele tiden lærer nye ting, og hvor jeg selv får være med å utvikle løsninger som får betydning for en hel industri, sier han.

Internasjonalt
Helt siden Magnus var liten har han lurt på hvordan ting i naturen henger sammen. Derfor har han alltid visst at han ville utdanne seg innen realfag.
– Etter som jeg vokste til, bestemte jeg meg også for at jeg ville jobbe i olje- og gassindustrien. For det første visste jeg at jeg ville få en spennende jobb. For det andre hadde jeg lyst til å jobbe i et internasjonalt miljø. Gjennom jobben min må jeg hele tiden samarbeide med nye mennesker fra hele verden. Dermed får jeg hele tiden ny inspirasjon og faglig påfyll, sier han.

_____________________________________________
Navn: Magnus Svensson
Utdanning:
Videregående skole med fordypning i matte, fysikk, kjemi
Master i geofysikk fra Universitetet i Lund (Sverige)
Videreutdanning i geofysikk fra Universitetet i Oslo
______________________________________________

Del på Facebook