Artikkelbilde


Alltid nye utfordringer

Verken Stig Seland eller Vidar Krone visste hva de ville bli da gikk på videregående skole. Begge visste at de burde velge realfag om de ønsket seg en spennende jobb. I dag arbeider begge som boreingeniører i et stort internasjonalt oljeselskap.

– Ved å velge realfag visste jeg at jeg kunne studere akkurat hva jeg ville etter videregående skole. Med realfag kan du velge alt fra ingeniørfag via medisin til rene samfunnsfag, sier Stig Seland.
Selv endte han opp med en Mastergrad innen petroleum fra Texas A&M University, i USA etter å ha tatt ingeniør utdannelsen ved Høgskolen i Stavanger.
Vidar Krone valgte realfag av samme grunn som Stig. Han er utdannet innen petroleumsteknologi ved NTNU.

Topp teknologi
I dag er Stig og Vidar kolleger i det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips. Ingen av dem angrer på utdanningsvalgene sine.
– Vi har fått jobb i en bransje der det skjer utrolig mye hele tiden, sier Vidar, og sikter både til at de får jobbe med den nyeste teknologien og at de arbeider med mennesker fra hele verden.
– En jobb i olje- og gassindustrien, er en jobb der du hele tiden lærer nye ting. For oss som jobber med boring, er det alltid nye utfordringer å gripe fatt i. Da olje- og gassresursene blir stadig vanskeligere å utvinne, må vi tenke nytt i forhold til hvordan vi skal få tilgang til dem, sier Stig.

Jobb hele livet
Begge to er sikre på at de har valgt å utdanne seg til jobber de kan ha hele livet.
– Ved produksjonsstart på Ekofisk var det snakk om at feltet skulle vært stengt i dag. Nå viser det seg at produksjonen vil foregå i flere tiår, sier Vidar. Det samme gjelder også flere andre felt på norsk sokkel.
De peker på at utvikling av ny teknologi gjør at planene om utvinning fra felt utenfor norskekysten, stadig blir utviklet.
– Samtidig er fordelen ved å jobbe i olje- og gassindustrien at du aldri er fastlåst i en bestemt jobb. Mulighetene til å få prøvd seg innen andre fagfelt er alltid til stede, sier Stig.

Del på Facebook