Artikkelbilde


Når tusenlappene brenner

Midt under en krevende brønnoperasjon kan uventede situasjoner oppstå. Utstyr faller ned eller kiler seg fast tusenvis av meter under bakken. Produksjonen stopper opp, og gode råd er dyre. Veldig dyre.

Da gløder telefonlinjene til maskiningeniør Tom Håvar Olsen (32) i Weatherford-Bakke Manufacturing.

– Det hender jo at utstyr forsvinner ned i brønnen. Dette må da hentes opp før operasjonen kan fortsette. Det første vi gjør er å få alle detaljer om brønnen, ned til minste millimeter, slik at vi kan tilpasse et av våre standardprodukter til akkurat denne oppgaven, sier han.

– Når det haster aller mest hender det at vi tegner ut spesialverktøy på dagtid og utover kvelden. Deretter lages produktet i løpet av natten og sendes med bil til flyplassen hvor et helikopter står og venter.

Vel om bord på boreriggen fires spesialverktøyet ned i brønnen. Ved hjelp av avansert mekanikk gripes det tapte utstyret. Det blir fisket opp til dekk slik at produksjonen kan fortsette.

Høy kvalitet

Arbeidsdagene er svært varierte for Tom Håvar og hans kollegaer på Ålgård i Rogaland.

– Vi har en veldig god kombinasjon av folk her og jobber veldig tett i ulike gruppesammensetninger. Mange av prosjektene vi driver med har kort varighet og fullføres ofte i løpet av dager eller uker. Det gir selvsagt en stor tilfredsstillelse når en har fullført et krevende prosjekt på en god måte og kan gå i gang med noen nytt. Når kundene er fornøyde, og en leverer på tiden, skapes det en veldig god stemning på arbeidsplassen. Det er en viktig trivselsfaktor.

Mye tid brukes i 3D-programmer hvor utstyr designes fra bunnen av. De ferdige produktene lages i maskineringshaller på samme område. Den tette kontakten mellom alle ledd i produksjonen gjør at produktene blir i særklasse.

– I og med at vi gjør alt fra design til produksjon på samme sted opplever vi at kvaliteten blir veldig høy. Fra begynnelse til slutt får vi tilbakemeldinger fra ulike fagområder. De som maskinerer ut kan komme med forslag som medfører forbedringer. Mange av de involverte i prosjektet har også erfaring fra Nordsjøen. Dette gjør at de har et veldig godt bilde av hvordan utstyret vil fungere vel om bord på en rigg. Disse innspillene gjør at designet kan forbedres helt frem til produksjonsøyeblikket, men da vet vi også at vi leverer utstyr som er så bra som det kan bli.

Trenger flere jenter

– Når vi har hatt besøk fra skoler eller universiteter merker vi oss at det er jentene som er mest på hugget og spør. Mange jenter har lettere for å se ting for seg enn gutter, de er gode på design og er ofte mer kreative. Derfor skulle vi gjerne sett at flere jenter utdannet seg til maskiningeniører. Mange tror nok at ingeniørjobber bare handler mest om matematikk og beregninger. For oss ligger selvsagt denne viktige kunnskapen i bunn, men mesteparten av arbeidsdagen går med til design.

___________________________________________________________

Tom Håvar Olsen

Utdanning: Maskiningeniør med fordypning i konstruksjonsteknikk.

___________________________________________________________

Del på Facebook