Artikkelbilde


Faktahefter om olje- og gassindustrien

En samling faktahefter hefter som omhandler norsk olje- og gassindustri.

En kortfattet innføring i olje og mljø, ingeniøryrket, utdanningsveier, yrker på en oljeplattform og jenter- i olje- og gassindustrien.

Del på Facebook

 

snarvei
Jenter i olje- og gassindustrien
Faktahefte, 16 sider. Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien – enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet utdanning. Uansett hvilken utdanning de velger, kan de være sikre på å komme til en industri som tilbyr dem spennende jobber, god lønn, gode arbeidstids-ordninger og faglige utfordringer.
> Last ned faktahefte
snarvei
Hvem gjør hva på en oljeplattform?
Faktahefte, 20 sider. De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt. Selv i verdensmålestokk er arbeidsoppgavene avanserte og varierte. Tett samarbeid mellom fagdisipliner og enkeltmennesker er avgjørende for å hente opp oljen og gassen som ligger i dypet under havbunnen.
> Last ned faktahefte
 
snarvei
Innføring i geologi
Faktahefte 28 sider. Geofagene er grunnleggende for olje- og gassvirksomheten. Geologer og geofysikere tolker bergartene under havbunnen, og bruker avanserte datavarktøy for å avgjøre om det finnes olje eller gass i utvalgte områder.
> Last ned faktahefte
snarvei
Utdanningsveier til olje- og gassindustrien.
Faktahefte, 8 sider: Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje- og gassindustrien. I dette heftet finner du en oversikt som gjør det lettere for deg å planlegge hva du skal gjøre videre i livet.
> Last ned faktahefte
 
snarvei
Hva gjør en ingeniør?
Faktahefte, 16 sider: Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen.
> Last ned faktahefte
snarvei
Samisk versjon:
Nieiddat oljo- ja gássabuvttadan-industriijas
Dađistaga eanet nieiddat nieiddat válljejit vázzit oahpposurggiid mat válmmaštit sin oljo- ja gássabuvttadanindustriija bargguide – leaš dal ságas lohkat reála- ja teknologiijafágaid dahje válljet fitnovástesaš oahpu.
> Last ned faktahefte
 
snarvei
Samisk versjon:
Maid bargá ingenevra?
Siviilaingenevra ja ingenevra leat čoahkkenamahusat olbmuide geain lea teknologalaš oahppu. Hárve oahput, jos oppa oktage oahppu, addet dutnje nu ollu vejolašvuođaid go teknologalaš oahppu.
> Last ned faktahefte