Elektriker

Installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, om bord i skip og på oljeplattformer

Er du interessert i elektronikk, liker å jobbe med detaljer og er nøyaktig? Da kan kanskje elektrikerfaget være noe for deg!

Beskrivelse:
Som elektriker arbeider du med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, om bord i skip og på oljeplattformer. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg og automatiske styringsanlegg i industri.

Elektrikerfaget er et allsidig og utfordrende yrke, som krever at du behersker alt av installasjon og montasje fra legging av kabler til databaserte styringsanlegg. Arbeidet med elektrisitet er forbundet med stor fare, og krever derfor nøyaktighet og god systemoversikt. Fagområdet er nøye regulert av lover og forskrifter. Elektrikeren må derfor kunne følge sikkerhetsrutiner som skal forebygge ulykker. Personlige forutsetninger: Som elektriker får du ofte ansvaret for store og utfordrende arbeidsoppgaver som krever evne til samarbeid med andre, selvstendighet og sans for kvalitet og sikkerhet. Du må ha godt fargesyn for å kunne bruke nødvendige koder og merkesystemer.  

Utdannelse:
Utdanningen fram til fagbrev tar 4,5 år. Etter VG 1 elektro og VG 2 på skolen, tegner man lærekontrakt, og etter 2,5 års læretid i bedrift går man opp til fagprøve. Læretiden er seks måneder lengre enn andre fag fordi teoridelen i VG3 er en del av læretiden i bedrift. Det er mulig å gå fra VG 1 elektro i et kryssløp til VG 2 Brønnteknikk. Hvis du ønsker dette bør du sette deg inn i hva det betyr å jobbe offshore før du tar det endelige valget. Du bør også vurdere å benytte deg av Brønnteknikk som en del av ditt prosjekt til fordypning på VG 1

Videreutdannelse:
Bachelor i teknologi, Master i teknologi og yrkesfaglærer.

Del på Facebook