Industrimekaniker

Mekanisk vedlikehold, installasjon og demontering av maskiner og utstyr

Beskrivelse
Industrimekanikerne utfører mekanisk vedlikehold, installasjon og demontering av maskiner og utstyr. De arbeider innenfor en rekke virksomheter, som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Industrimekanikeren feilsøker, kobler til og fra elektriske motorer og planlegger og utfører vedlikehold av maskiner. Arbeidet innebærer for eksempel fresing, dreiing, boring og brotsjing. Industrimekanikeren bruker forskjellig verktøy som smergel, slipemaskin, båndsag og koltsag. Arbeidet blir ofte utført etter tegninger og andre aktuelle krav.

Arbeid innen industrifagene stiller høye krav til fagarbeiderens endringsdyktighet. Fagarbeiderne må derfor ha god faglig innsikt og sosial kompetanse. Man må vise evne til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid for å være rustet til å møte samfunnets krav til omstilling.

Personlige forutsetninger:
Yrket passer for deg som er praktisk anlagt, liker fysisk arbeid og ser at du kan lage og reparere utstyr ved bruk av forksjellig verktøy.
Som Industrimekaniker må man arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens interesser. Du må kunne samarbeide i grupper, der det faller naturlig.

Utdannelse:
Utdanningen tar fire år.
VG1 Teknikk og industriell produksjon
VG2 Produksjon- og industriteknikk

VG3 Industrimekaniker, toårig læretid

Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev.  

Del på Facebook