Kranfører

Krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kraner

Beskrivelse
Som kranfagsarbeider driver du med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene. Kran har et stort anvendelsesområde i de fleste bransjer, hvor produkter som ikke kan løftes manuelt, blir håndtert i stor grad av en aller annen krantype. Kraner har stort anvendelsesområde innen all industrivirksomhet, bygg- og anleggsvirksomhet, offshoreindustrien, transportnæringen og sjøfartsnæringen.

Kran og løfteoperasjoner er risikofylte. Derfor blir det stilt store krav til at kranførerne har kunnskap nok til å forhindre ulykker.

Kranpersonellet arbeider ofte i en selvstendig arbeidssituasjon som krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget.

Personlige forutsetninger
Jobben passer for deg som liker varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe i høyden og ha et klart blikk og god hørsel for å kunne forutse eventuelle faremoment.

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til HMS. Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Utdannelse
For å bli tatt inn som lærling i bedrift i Kranfaget må søkeren ha gjennomgått VG 1 Teknikk og industriell produksjon og VG 2 Produksjons- og industriteknikk. Dette etterfølges av 2 års opplæring i bedrift. I oljeindustrien er deler av opplæringen på en offshoreinstallasjon.   

Videreutdannelse
Teknisk fagskole tilbys på flere skoler rundt om i landet. Særlig aktuelle fagretninger for en kranfagarbeider kan vær maskin eller bygg og anlegg. Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå.

Bachelor i ingeniørfager et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).

Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.  Ønsker du sistnevnte studieløsning må du ha forkurs el.   Har du spørsmål om læreplass så kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag.

Del på Facebook