Bore og vedlikeholdsoperatør

Komplettering for produksjon, prøveproduksjon, trykkstøtte og/eller tilbakeplugging av brønner

Beskrivelse
Boring foregår fra faste eller flytende installasjoner og danner grunnlaget for all virksomhet knyttet til oljeutvinning til havs. Boring utgjør hovedaktiviteten frem til komplettering for produksjon, prøveproduksjon, trykkstøtte og/eller tilbakeplugging av brønner.  

Som lærling får du opplæring i all faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr. Videre får du opplæring i alle faser av boreoperasjonen, som montering, demontering og testing av aktuelt boreutstyr.

Du vil også få opplæring i å vedlikeholde og operere sirkulasjons- og bulksystemet, og du lærer betydningen av funksjonen til bore- og kompletteringsvesker.

En faglært bore- og vedlikeholdsoperatør skal kunne delta i alle faser av boreoperasjonen. De skal kunne føre kontroll med, og holde ved like boreslam og boreslamsystemer og kunne utføre førstelinjevedlikehold av trykkontrollsystemer og utstyr.  

Personlige forutsetninger
Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Inntekt
Generelt gode lønnsbetingelser. For mer informasjon viser vi til www.ie.no og www.olf.no  

Utdannelse
VG 1 Teknikk og industriell produksjon
VG 2 Brønnteknikk
etterfulgt av to års læretid i bedrift, totalt fire år.
Læretiden som bore og vedlikeholdsoperatør er på en offshoreinstallasjon.

Arbeidstiden er i hovedsak 2 uker på jobb og 12 timers arbeidsdag etterfulgt av 4 uker fri.   

Videreutdannelse
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole.
Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

 

Del på Facebook