Brønnoperatør hydrauliske rør

Hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold

Beskrivelse   
Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold. Opplæring skal gi teoretisk grunnlag innen boretekniske prosesser og god innsikt i hydrauliske prinsipper og brønnserviceteknologi. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, måling-, styring- og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid står også sentralt for at fagarbeideren skal forstå de operasjoner eller deler av operasjoner som skal utføres.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å installere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene. Brønnoperatør hydrauliske rør får arbeid på installasjoner og flyttbare installasjoner hvor det drives leteboring, produksjonsboring og produksjon av olje og gass. Du vil også kunne jobbe på mekaniske verksted på land med blant annet klargjøring, vedlikehold og reparasjon av utstyr.  

Personlige forutsetninger
Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.    

Utdannelse
VG 1 Teknikk og industriell produksjon
VG 2 Brønnteknikk etterfulgt av to års læretid i bedrift, totalt fire år.
Ønsker du å ta en utdanning som brønnoperatør i hydrauliske rør er du garantert læreplass.  

Videreutdannelse
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole.
Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

 

Del på Facebook