Brønnoperatør kabeloperasjoner

Manøvrere og installere avansert utstyr ned i brønnen for å hente informasjon om formasjonen, reservoaret, produksjonsegenskapene og forandringene i løpet av feltets levetid

Beskrivelse   
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner. Metoden brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon.

Som lærling skal du kunne montere aktuelt overflateutstyr og kunne teste utstyr som benyttes ved kabeloperasjoner. Bruk og vedlikehold av aktuelt verktøy og instrumenter inngår også i opplæringen.
En faglært kabeloperatør skal manøvrere og installere avansert utstyr ned i brønnen for å hente informasjon om formasjonen, reservoaret, produksjonsegenskapene og forandringene i løpet av feltets levetid. Faget omfatter både mekaniske og elektriske kabeloperasjoner.

Prinsippet for kabeloperasjoner er å bruke heisanordninger på plattformen til å transportere utstyr opp og ned i brønnen ved hjelp av kabel Du vil ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore.    

Personlige forutsetninger
Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet. Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.    

Utdannelse
Bestått VG 1 i Teknikk og industriell produksjon og VG 2 i Brønnteknikk. Dette er to år i skole som etterfølges av to års opplæring i bedrift, totalt fire år. Du er garantert læreplass om du ønsker å ha læretiden din innefor brønnfaget kabeloperasjoner.  

Videreutdannelse
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole.
Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

Del på Facebook