Brønnoperatør sementering

Sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy

Beskrivelse
Som lærling får du opplæring i dementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy. Du lærer å utføre sementeringsoperasjonen, anbefale løsninger, bestille kjemikalier og utstyr, beregne jobber og utføre nødvendige rapporter.

Utstyret som brukes står fast montert på riggen og består av store dieselmotor, høytrykkspumper, sementeringsblandeenhet, kontrollrom og tilhørende utstyr. Sementering inngår i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse for produksjon og senere vedlikeholdsarbeid i oljebrønnen.

Brønnoperatøren innen sementering er de siste som forlater plattformen etter å ha sementert igjen brønnen ved nedstenging. Arbeidet som sementerer er variert og stiller store krav til teoretiske og praktiske ferdigheter.

Arbeidsoppgavene kan deles inn i tre hovedområder: Sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy. Som brønnoperatør innenfor sementering vil du ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore, og selskap innenfor brønnservicenæringen arbeider over hele verden.  

Personlige forutsetninger
Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Inntekt
Generelt gode lønnsbetingelser.  

Utdannelse
Normalt ha bestått VG 1 teknikk og industriell produksjon og VG 2 brønnteknikk etterfulgt av to års læretid i bedrift, totalt fire år.

Ønsker du en læretid innenfor sementering er du garantert læreplass.

Videre utdanning
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole. Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

 Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

Del på Facebook