Brønnoperatør komplettering

Forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger

Beskrivelse:  
Som lærling får du opplæring i å montere og teste komponenter for komplettering. Du lærer å installere utstyret i henhold til gjeldende bestemmelser.

Komplettering inngår som en vesentlig operasjon for å forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger. Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling av en brønn for optimal produksjon. Etter at boring er utført, skal brønnen klargjøres for produksjon. En faglært kompletteringsoperatør skal kunne operere utstyr som skal installeres i oljebrønnen.

Aldring av brønner vil i fremtiden øke behovet for denne kompetansen. Du vil ha din arbeidsplass knyttet til olje- og gassutvinning offshore og brønnserviceselskap jobber over hele verden..  

Personlige forutsetninger
Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Utdannelse
For å kunne inngå lærekontrakt i faget må søkeren normalt ha bestått grunnkurs i mekaniske fag og videregående kurs I brønnteknikk og to års læretid i bedrift, totalt fire år.

Videreutdannelse
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole.
Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

Del på Facebook