Havbunnsinstallatør

Installere brønner og produksjons utstyr på havbunnen, samt vedlikehold av dette utstyret

Beskrivelse
Faget havbunnsinstallasjoner har fokus på utstyr og arbeidsoperasjoner til brønner med undervannsløsninger. Dette er brønner som avsluttes på havbunnen og som ikke har strenger som går opp til rigger eller plattformer. Slike løsninger vil gradvis ta over den plassen plattformer i stål og betong har i dag, særlig på dype havområder.
Den teknologiske utviklingen gir ambisjoner om å kunne nå de reserver som ligger under havdyp på inntil 4000 meter.

En havbunnsinstallatør lærer å installere brønner og produksjons utstyr på havbunnen, samt vedlikehold av dette utstyret. Dette arbeidet gjøres i all hovedsak fra en borerigg der utstyret blir senket ned fra borerigg og landes i rammer som er satt på havbunnen.
Arbeidet på borerigg består i oppkobling og testing av utstyret på dekk. I samarbeid med riggmannskap og ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (se mer om dette under FU–faget) settes dette ned på havbunnen. Etter at utstyret er satt ned på havbunnen blir det funksjonstestet og videre kontrollert fra en kontroll enhet på boreriggen.

Havbunnsinstallasjoner omfatter også arbeid på båt. Der kan det bestå av utskifting av mindre komponenter og inntrekking av rør på havbunnen ved hjelp av fjernstyrte verktøysystemer med kamera. Dette arbeidet består i oppkobling og testing av utstyret på dekk og i samarbeid med båtmannskap senkes utstyret ned på havbunnen.
Ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster skiftes komponenter ut og rør trekkes inn nede på havbunnen.  

Gassfeltene Ormen Lange og Snøhvit er eksempler på felt hvor havbunninnstalatøren har en viktig jobb. 

 

Personlige forutsetninger

Det er viktig å være bevisst og ha positive holdninger til Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). Du må ha innsikt i betydningen av ryddighet og renhold som innsatsfaktor for bedret sikkerhet, effektivitet og fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Inntekt
Generelt gode lønnsbetingelser.

Utdannelse
For å kunne inngå lærekontrakt i faget må søkeren normalt ha bestått VG 1 i Teknikk og industriell produksjon og VG 2 brønnteknikk. Opplæringstiden i bedrift er 2 år. Opplæringen finner sted både på installasjoner i Nordsjøen og i verksteder på land.

Videreutdannelse
Teknisk fagskole i petroleumsteknologi tilbys på Stavanger offshoretekniske skole og Bergen maritime videregående skole.
Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå. Avhengig av fordypning kvalifiserer man seg til boring (borer/boresjef), ulike brønnserviceaktiviteter, eller operativt personell på produksjonsplattformen.

Bachelor i ingeniørfaget er et høyskole eller universitetsstudium. Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger, er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG 1 / VG2, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).
Master i teknologifagkan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.   

VG2 Brønnteknikk og petroleumslinjen på fagskolenivå kan du ta på Stavanger offshoretekniske skole eller Bergen maritime videregående skole.  

Har du spørsmål om læreplass kontakter du Opplæringskontoret for oljerelaterte fag. 

Arbeidsgiverorganisasjoner: Oljeindustriens Landsforening  og Norges Rederiforbund.

Arbeidstakerorganisasjoner: Fagforbundet for industri og energi og SAFE.  

Del på Facebook