Matematiker

Reservoarteknikk og programmering av simuleringsprogam ved bruk av reservoartekniske dataverktøy

Som matematiker kan du jobbe med geofysikeren. Dere jobber gjerne med reservoarteknikk og programmerer simuleringsprogam ved bruk av reservoartekniske dataverktøy. Data er generelt viktig i det daglige arbeidet så interesse for dataverktøy er en forutsetning. I denne prosessen jobber du med spørsmål knyttet til reservoaret. Du kan lage modeller for størrelsen på reservoaret, hvordan det ser ut og lignende.

Med gode matematikk kunnskaper kan du også jobbe med mer konstruksjonsrelaterte spørsmål. Som et eksempel har vi flytende plattformer som stadig oftere brukes til produksjon av olje og gass til havs, og de må tåle meget røffe vær- og sjøforhold. Det er avgjørende for sikkerheten og for konstruksjon av slike plattformer å kunne regne ut hvor sterkt bølgene vil slå, hvordan plattformen vil bevege seg under en storm, og hvor sterk konstruksjon og fortøyning må være. Slike beregninger er meget kompliserte og krever avansert matematikk og informatikk. Dette er også arbeidsoppgaver som er sentrale for materialteknologen, så se også der for mer informasjon om dette.

Syns du dette er faglig interessant så kan du lese mer om hva Peter D. Lax, Abelprisvinner i 2005, skriver om jobben som matematiker her.

Som eksempler på aktuelle arbeidsområder nevner vi miljø – og ressursteknologi, reservoarteknologi og oljeutvinning, undervannsteknologi (som blir stadig mer brukt – eks Snøhvit) og prosessteknologi.

Søker du faglige utfordringer i olje- og gassindustrien vil arbeidsstedet ditt være på land.

Del på Facebook