Dataingeniør

Planlegging og prosjektering, service og vedlikehold, forskning og utvikling, drift og vedlikehold.

Dataingeniøren har tekniske arbeidsoppgaver som består i planlegging og prosjektering, service og vedlikehold, forskning og utvikling, drift og vedlikehold. I tillegg kommer ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning. Yrket gir mulighet for rik kontakt med andre mennesker.

Du jobber gjerne som system- programutvikler, du kan være driftsansvarlig for et bedriftsnettverk eller gi råd til selskaper ved valg av dataløsninger. Dataingeniøren finnes i både privat og offentlig sektor. I oljeindustrien kan du jobbe med alt fra å utvikle ny programvare til å drifte et allerede etablert system.

Framtiden
Fremtidens arbeidsprosesser i industrien kan ligge i integrerte operasjoner/smart fields /e-drift eller e-field/e-facilities, som er variasjoner over samme tema; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering. Informasjonsteknologi brukes fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden.

Stort behov
I olje- og gassindustrien er data og innsikt i IKT viktig kunnskap. Næringen bruker VR – teknologi (virtual reality), eller caven som den også kalles, i sin søken etter olje og gass. Caven brukes i dag av boreingeniører, geofysikere og geologer til å studere oljereservoarer gjennom en VR- modell basert på seismiske avbildninger. Med denne utviklingen jobber man altså med et interaktivt VR-system som kombinerer seismikk, reservoarteknologi, boring og brønnplanlegging.

For deg som velger en utdannelse innenfor data og informasjonsteknologi vil dette by på mange nye og spennende arbeidsoppgaver. Det krever nye dataadministrasjonssystemer for håndtering av store mengder data. Det vil være behov for verktøy som støtter forandringer i arbeidsprosessene og det vil være nye krav når det gjelder kapasitet og dataoverføring og – prosessering.

Du vil jobbe med problemstillinger fra undergrunnen via plattformens rørsystem til plattformen og inn på land – du er sentral i alle plattformens faser fra leting til nedstenging.. Du er med andre ord sentral over alt og med det meste, og med arbeidssted på land.

Del på Facebook