Elektroingeniør

Installering, drift og vedlikehold av systemer offshore og onshore

Som elektroingeniør får du et bredt arbeidsfelt både på land og offshore. Offshorespesifikke oppgaver kan være relatert mot elektriske offshoreanlegg. Anleggene kan være av eldre tradisjonelle anlegg, nye og fullt automatiserte anlegg eller fjernovervåket og delvis fjernstyrte anlegg.

Gode elektrokunnskaper er særlig aktuelt for olje- og gassindustrien når det gjelder seismikk og fjernstyrt oljeproduksjon, altså å styre plattformene fra land. Fjernstyrt produksjon betyr at kontoret på land går fra å ha en støttefunksjon til å bli et styrings- og kontrollapparat.

Samarbeid
Fremtidens arbeidsprosesser i industrien – integrerte operasjoner; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering. Informasjonsteknologi brukes til fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden. Dette skal bygges, installeres, driftes og vedlikeholdes – alle funksjoner hvor elektroingeniøren er sentral. Se også data for mer omkring dette tema.

Andre aktuelle områder for en elektroingeniør i oljeindustrien er installering, drift og vedlikehold av systemer offshore. Elektroingeniøren jobber sammen med en rekke andre teknologibaserte faggrupper og sammen utvikler og drifter dere system som kan innhente store mengder data, og sikre at systemene som kan håndtere disse datamengdene. Konkret innebærer det en daglig oppfølging av elektriske offshoreanlegg og gjerne evaluerer og følger opp endringer av elektriske anlegg og utstyr.

Del på Facebook