HMS-rådgiver, HMS-koordinator, HMS-ingeniør

Jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål

Velger du deg et yrke innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), velger du deg en jobb med stor oppmerksomhet, ja, kanskje den viktigste funksjonen som er i næringen både på land og til havs.

Industrien har strenge myndighetskrav innenfor HMS. For hver utbygging er HMS det første man får på plass. Som HMS-ingeniør kan du skape et tryggere og mer miljøvennlig samfunn. Du kan jobbe med alt fra ytre miljøspørsmål til like trygghets- og trivselstiltak for arbeidstakere på arbeidslassen.

Varierte arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver knyttet til HMS er mange og varierte – alt avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har.  Du kan jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål, HMS-ansvar i prosjekter, holdningskampanjer, HMS-spørsmål med fokus på miljørelaterte problemstillinger som helsefaglige problemstillinger eller mer teknologiske sikkerhetsaspekter.

Store muligheter

HMS-arbeid handler i korte trekk om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier. HMS-arbeid eller internkontroll skal blant annet sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og at virksomheten har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
Olje- og gassindustrien har vært ledende innen sikkerhetsarbeid i mange år, og det er gode jobbmuligheter. Det finnes spennende arbeidsplasser innenfor HMS både på land og til havs – både nasjonalt og internasjonalt.

Oversikt over utdanning innen HMS finner du her.


 

Del på Facebook