Maskiningeniør

Varierte arbeidsoppgaver innen blant annet konstruksjon og prosjektering

Som maskiningeniør kan du ha varierte arbeidsoppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering.

Typiske arbeidsoppgaver kan være å utarbeide produksjonsunderlag i form av tegninger og modeller samt utføre beregninger ved hjelp av moderne dataverktøy. Utvikling av alle typer maskiner, tekniske anlegg og utstyr er også en viktig del av maskiningeniørens oppgaver. I både produktutvikling og prosjektering legges det vekt på miljø og økonomi.
Med denne utdanningen kan du få deg jobb både offshore og på land og samarbeider gjerne med materialteknologen.

Mer om utdannelsen og studiesteder finner du her.

Del på Facebook