Ingeniør/sivilingeniør, materialteknologi

Jobbe med alle plattformens faser, fra utviklingen av nye konstruksjoner til det å vurdere gamle konstruksjoner

Materialteknologi er et svært aktuelt fagfelt i årene fremover og er et fremtidsrettet yrke. Norsk forskningsråd har blant annet hatt prosjekt om fremtidens teknologier. Disse har handlet om IKT, bioteknologi og materialteknologi. Svært mye av samfunnsutviklingen fremover vil påvirkes av disse teknologiene, og derfor kaller Norsk forskningsråd dem også for fremtidsteknologier.

Utvikler nye plattformer
Har du en bakgrunn fra materialteknologifaget jobber du alle plattformens faser, fra utviklingen av nye konstruksjoner til det å vurdere gamle konstruksjoner. Flytende plattformer blir oftere enn før brukt til produksjon av olje og gass til havs, og de må tåle meget røffe vær- og sjøforhold. Det er avgjørende for sikkerheten og for konstruksjon av slike plattformer å kunne regne ut hvor sterkt bølgene vil slå, hvordan plattformen vil bevege seg under en storm, og hvor sterk konstruksjon og fortøyning må være. Slike beregninger er meget kompliserte og krever avansert matematikk og informatikk.

Nye løsninger
De problemer som relateres til valg av materialer, deres egenskaper, varighet og pålitelighet blir stadig mer komplekse, og kan ikke løses av generalister. I noen tilfeller viser det seg at lokalmiljøet, som konstruksjonsdeler skal fungere i, blir så aggressivt at konstruktørene må komme opp med helt nye tekniske løsninger. Kunnskap om materialers egenskaper blir da av avgjørende betydning.

Gode løsninger krever nøye avstemming mellom miljø og ytelseskrav på den ene siden, og materialspesifikasjon - fra fabrikasjon til operasjon - på den andre.

Mange av installasjonene i Nordsjøen er gamle og behovet for kandidater med grundig utdanning i materialteknologi er økende.

Del på Facebook