Petroleumsingeniør – produksjonsteknologi

Utarbeide den beste veien til reservoaret utfra faglige og økonomiske vurderinger

Petroleumsteknologien deles i flere områder, gjerne fordelt mellom reservoar, boring og produksjon. Jobber du innenfor produksjon så jobber du med det som gjerne kalles optimalisering. Jobben din er å få mest mulig ut av reservene på kort og på lang sikt. Du har også som oppgave å ferdigstille brønnen og er med å vurderer hvilket utstyr som skal brukes.

Du skal altså utarbeide den beste veien til reservoaret utfra faglige og økonomiske vurderinger.

Dette er krevende oppgaver, og setter stadig strengere krav til god faglighet. Hvilke arbeidsoppgaver du får bestemmes ut fra flere forhold. Det første påvirker du selv gjennom valg av fordypningsfag. Deretter vil din fremtidige arbeidsgivers spesialområde være med på å definere hva du kan jobbe med. Til slutt handler det om teknologi – hvilken teknologi vi har i dag og hvilken teknologi vi får i fremtiden.

Arbeidsplassen kan være et kontor i Norge, en installasjon offshore eller ett sted i verden. Du får kolleger med ulik bakgrunn og jobber gjerne i team med fagfolk fra reservoar- og geomiljøene.

 

Del på Facebook