Ingeniør/sivilingeniør prosessteknologi

Utvinning, transport, seperasjon og rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass

Den viktigste prosessindustrien i Norge i dag er olje og gassindustrien. Du får innsikt og ferdigheter i det som kalles kjemi, prosess, automatisering, mekanikk og informasjonsteknologi (IT).

Etter hvert lærer du hvordan ulike maskiner, rørsystemer og reguleringsfunksjoner fungerer, og hvordan du skal overvåke og vedlikeholde disse.

Innenfor olje og gassindustrien jobber du gjerne med utvinning, transport, seperasjon og rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass. Du jobber gjerne med overvåkingssystemer sammen med produksjonsingeniøren.

Du kan med bakgrunnen fra studier i prosessteknologi også få svært spennende forskning- og utviklingsoppgaver.
Som et eksempel kan vi nevne et svært viktig nytt grep – ”flerfasetransport”.
Frem til nå har olje- og gassproduksjon vært basert på seperasjon av olje, vann og gass ved brønnhodet før det har blitt transportert videre. For å få til dette var det nødvendig at alle felt hadde plattformer med brønner og prosessutstyr.
I over 20 år har man derfor jobbet for å finne løsninger som gjør det mulig å transportere olje, vann og gass i samme rør til et landanlegg for å separere det der. Man kan på den måten ha færre installasjoner til sjøs og har gjort mindre felt mer lønnsomme. Norge er i dag verdensledende på flerfasetransport. Dette gjøres i dag på f.eks Ormen lang og Snøhvit.

Arbeidsstedet ditt kan med denne utdanningen være på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore.

Utdanningssteder og mer informasjon om fag finner du her.

 

Del på Facebook