Ingeniør/sivilingeniør marineteknologi

Planlegge transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs

Etter å ha fullført studieretningen Marinteknikk er det muligheter for konstruktør- og utviklingslederstillinger innen subsea-, skipsbyggings-, offshore- og oljeindustrien. Petroleumsvirksomheten er i dag et like viktig arbeidsmarked for en mariningeniør som skipsbygging og skipsfart var tidligere.

Arbeidet som mariningeniør kan bestå i å planlegge transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs. Det kan også være teknisk utvikling av nye skipstyper og produksjonsplattformer etter hvert som behovene endrer seg.

Yrket byr på forskjellige faglige utfordringer som å finne økonomiske transportløsninger, utforme og dimensjonere skrogkonstruksjoner, prosjektere maskineri og fremdriftssystemer, og sjekke hvordan fartøyet oppfører seg i sjøgang.
Andre oppgaver kan være å installere rør på havbunnen. Dette er en oppgave som vokser og som stiller stadig nye teknologiske krav (Søk mer informasjon om dette fra Snøhvitfeltet og Ormen Lange). Det er slutt på at brønnene nødvendigvis har et borefartøy eller en rigg over seg – nå kan disse ligge kilometervis unna og oljen og gassen fraktes i rørledninger.  Din jobb kan være å planlegge hvor rørledningene skal gå, men også reparere rør når de er skadet.
Yrket byr på helt spesielle utfordringer fordi nye metoder og ny teknologi utvikler seg i en rivende fart. Dette har blant annet sammenheng med at utvinningen av olje og gass skjer på stadig større havdyp. Som mariningeniør har du en nøkkelrolle i utvikling og drift av undervanns- produksjonssystemer og fjernstyrte undervannsfarkoster. Dette er et fagområde hvor Norge har en fremtredende posisjon og ligger i verdenstoppen når det gjelder teknologi.

Arbeidsplassen din er gjerne på land, men åpner også opp for offshore – arbeid. Du jobber gjerne i team med ingeniører fra samme eller andre fagdisipliner.

Utdanningssteder finner du her.

Del på Facebook