Artikkelbilde


Yrker i olje- og gassindustrien

I olje- og gassindustrien finnes de aller fleste yrkesgrupper.
I årene som kommer vil det være et spesielt behov for
realister og teknologer og mennesker med fagbrev.

Nedenfor finner du et lite utvalg av yrkene du kan utdanne deg til.

Del på Facebook

 

Automatiker
Montere, bygge opp, installere, observere og drive feilsøkning ved automatiserte installasjoner
> Les mer
Bore og vedlikeholdsoperatør
Komplettering for produksjon, prøveproduksjon, trykkstøtte og/eller tilbakeplugging av brønner
> Les mer
 
Brønnoperatør hydrauliske rør
Hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold
> Les mer
Brønnoperatør kabeloperasjoner
Manøvrere og installere avansert utstyr ned i brønnen for å hente informasjon om formasjonen, reservoaret, produksjonsegenskapene og forandringene i løpet av feltets levetid
> Les mer
 
Brønnoperatør komplettering
Forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger
> Les mer
Brønnoperatør sementering
Sementering, trykktesting og bruk av brønnverktøy
> Les mer
 
Dataingeniør
Planlegging og prosjektering, service og vedlikehold, forskning og utvikling, drift og vedlikehold.
> Les mer
Elektriker
Installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, om bord i skip og på oljeplattformer
> Les mer
 
Elektroingeniør
Installering, drift og vedlikehold av systemer offshore og onshore
> Les mer
FU-operatør
Fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy, samt installasjon, vedlikehold og reparasjon av disse
> Les mer
 
Fagoperatør i kjemiprosessfaget
Kjemisk industri, petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri og produksjon av sildeolje, olje og gass offshore
> Les mer
Geofysiker og geolog
Tolker seismikkbilder som ved hjelp av luftkanoner skyter lydbølger ned mot havbunnen. Seismiske lydbølger vil så avtegne hvordan det ser ut under havbunnen
> Les mer
 
Havbunnsinstallatør
Installere brønner og produksjons utstyr på havbunnen, samt vedlikehold av dette utstyret
> Les mer
HMS-rådgiver, HMS-koordinator, HMS-ingeniør
Jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål
> Les mer
 
Industrimekaniker
Mekanisk vedlikehold, installasjon og demontering av maskiner og utstyr
> Les mer
Ingeniør, kommunikasjonsteknologi
Utvikling av systemer, utstyr og tjenester, planlegging og oppbygging av nett og leveranse samt drift av kommunikasjonssystemer
> Les mer
 
Ingeniør/sivilingeniør marineteknologi
Planlegge transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs
> Les mer
Ingeniør/sivilingeniør prosessteknologi
Utvinning, transport, seperasjon og rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass
> Les mer
 
Ingeniør/sivilingeniør, materialteknologi
Jobbe med alle plattformens faser, fra utviklingen av nye konstruksjoner til det å vurdere gamle konstruksjoner
> Les mer
Ingeniør/sivilingeniør, offshoreteknologi
Styre forefallende risikoanalyser og vurdere tekniske sikkerhetssystemer som brann og gass, slukkesystemer, ballast- og lensesystemer o.a.
> Les mer
 
Kranfører
Krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kraner
> Les mer
Maskiningeniør
Varierte arbeidsoppgaver innen blant annet konstruksjon og prosjektering
> Les mer
 
Matematiker
Reservoarteknikk og programmering av simuleringsprogam ved bruk av reservoartekniske dataverktøy
> Les mer
Petroleumsingeniør – produksjonsteknologi
Utarbeide den beste veien til reservoaret utfra faglige og økonomiske vurderinger
> Les mer
 
Petroleumsteknolog/ petroleumsingeniør
Boreoperasjoner og ferdigstillelse, komplettering av brønner, automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering
> Les mer
Reservoar- eller petroleumsingeniør
Anslå hvor mye olje og gass en brønn inneholder og vurderer om det vil lønne seg å starte produksjon
> Les mer